Toimintaperiaatteet siirryttäessä erityisluokkiin

Toimintaperiaatteet siirryttäessä erityisluokkiin

1. Oppilaan vaikeudet ilmenevät koulunkäynnissä. Ole yhteydessä huoltajaan ja sovi palaveri.

2. Luokanopettaja tai luokanvalvoja kerää tietoa oppilaan tilanteesta ja konsultoi oppilashuollon henkilöstöä ja erityisopettajaa. Kokoa moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa kirjataan toteutetut tukitoimet sekä suunnitellaan jatkotyöskentely ja seuranta. Oppilaalle laaditaan tarvittavat pedagogiset asiakirjat.

3. Seurantapalaverissa arvioidaan annetun tuen riittävyys. Mikäli vaikeudet jatkuvat, siirrytään tehostettuun tai erityiseen tukeen, jolloin oppilaalle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai HOJKS.

4. Mikäli vaikeudet jatkuvat, moniammatillisesta yhteistyöstä ja koulun tukitoimista huolimatta, oppilaalle voidaan hakea tukijaksoa erityisluokkaan. 

5. Tukijaksohakemukset liitteineen toimitetaan erityisopetuksen koordinaattorille. Hän selvittää vastaanottavan luokan kokonaistilanteen ja päättää tukijaksojen alkamisesta tai vie asian oppimisen tuen tiimiin.

6. Ennen tukijakson alkamista lähettävän koulun erityisopettaja sopii oppilaan tukijakson aloituspalaverin. Palaveriin kutsutaan oppilas, huoltaja(t), oppilaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä (tarpeen mukaan) ja vastaanottavan erityisluokan opettaja.

7. Ennen tukijakson (4-8 viikkoa) päättymistä arvioidaan tukijakson onnistuminen ja suunnitellaan jatkotoimet. Moniammatillisesssa asiantuntijaryhmässä on oltava läsnä huoltaja(t), oppilas, lähettävän koulun opettaja ja opiskeluhuollon edustaja sekä tukijakson erityisluokanopettaja. Tarvittaessa haetaan erityistä tukea, jossa määritellään erityisluokka oppilaan pääsääntöiseksi opetusryhmäksi. 

Päivitetty 11.11.2021

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä