Erityisluokat ja niihin hakeminen

Erityisluokat

Kehityksessä viivästyneiden ja/tai kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttava opetus

E1a 8 oppilaspaikkaa
E1b 8 oppilaspaikkaa
E1c 8 oppilaspaikkaa

Kehityksessä viivästyneiden ja/tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttava opetus

E2a 6 oppilaspaikkaa
E2b 6 oppilaspaikkaa

Laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia kuntouttava opetus

alakoulun H-erityisluokka 10 oppilaspaikkaa (Jämsänjoen yhtenäiskoulu)
alakoulun H-erityisluokka 10 oppilaspaikkaa (Jämsänjoen yhtenäiskoulu)
yläkoulun H-erityisluokka 10 oppilaspaikkaa (Jämsänjoen yhtenäiskoulu)
yläkoulun H-erityisluokka 10 oppilaspaikkaa (Kankarisveden koulu)

Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava opetus

1-6G 10 oppilaspaikkaa
7-9G 10 oppilaspaikkaa

Nuorisokodin yhteydessä toimiva erityisluokka
7-9N 10 oppilaspaikkaa

päivitetty 29.5.2019