Erityisopetus

erityisluokkapaikkojen hakeminen

Lukuvuoden 2018-19 oppilaspaikkojen haku:

  • Erityisluokkapaikkoja E1- ja E2-pienluokille haetaan 15.3.2019 mennessä.

  • Erityisluokkapaikkaa H-pienluokilta haetaan 30.3.2019 mennessä.
  • Hakemukset liitteineen toimitetaan erityisopetuksen koordinaattorille.

  • Erityisopetuksen koordinaattorit kokoavat asiantuntijaryhmän valmistelemaan ehdotusta pienluokkapaikkojen jaosta. Päätöksen luokkapaikoista tekee opetusjohtaja.