Erityisopetus

oppilaan tuen järjestäminen

1. Oppilaan vaikeudet ilmenevät koulunkäynnissä. Ole yhteydessä huoltajaan ja sovi palaveri.

2. Luokanopettaja tai luokanvalvoja kerää tietoa oppilaan tilanteesta ja konsultoi oppilashuollon henkilöstöä ja erityisopettajaa. Kokoa moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa kirjataan toteutetut tukitoimet sekä suunnitellaan jatkotyöskentely ja seuranta. Oppilaalle laaditaan tarvittavat pedagogiset asiakirjat.

3. Seurantapalaverissa arvioidaan annetun tuen riittävyys. Mikäli vaikeudet jatkuvat, siirrytään tehostettuun tai erityiseen tukeen, jolloin oppilaalle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai HOJKS.