Erityisopetus

erityisen tuen tarkistaminen

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina vähintään toisen vuosiluokan jälkeen (2.lk keväällä tai viimeistään 3.lk elo-syyskuussa) ja seitsemännelle luokalle siirryttäessä (6.lk keväällä) sekä aina tuen tarpeen muuttuessa.

6. luokan keväällä tapahtuvassa erityisen tuen tarkistamisessa olisi hyvä konsultoida vastaanottavan yläkoulun erityisopettajaa.

Tarkistusta varten tehdään uusi pedagoginen selvitys ja täytetään uusi ETP-hakemus (huoltajien allekirjoitukset). Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan aina pedagoginen selvitys (selvityksen laatineiden opettajien ja huoltajien allekirjoitukset), oppilaskortin jäljennös ja viimeisimmän oppilasarvioinnin jäljennös. Paperit toimitetaan erityisopetuksen koordinaattorille.