Kasvigeenivarojen tutkimus

Biologia: Lajien/lajikkeiden tunnistustehtävä

Tunnista tämän sivun oikeassa reunassa olevissa kuvissa esiintyvät kasvilajit. Joidenkin kuvien osalta voit etsiä tietoa myös kyseisen kasvilajin eri lajikkeista. Mitä yhteneväisyyksiä ja eroja löydät eri kuvista?

Oikeat vastaukset löytyvät täältä: Laji- ja lajike-esittelyt

Mitä opitaan: Orientoiva tehtävä: yleisiä suomalaisia ruokakasveja lajitasolla, sekä havainnoimaan lajin sisäistä monimuotoisuutta eli lajikkeita niiltä osin kuin kuvista on mahdollista tunnistaa.

Biologia: Jalosta oma omenalajike

a) Haluat luoda uuden omenalajikkeen. Pohdi, millaisia ominaisuuksia haluaisit sinun kehittämälläsi omenalajikkeella olevan? Millaisia geenejä lajikkeeseen tulisi saada, jotta halutut ominaisuudet voisi saavuttaa?

Valitse haluamasi lajikkeet omenien lajike-esittelyn listasta, joka löytyy täältä:
Omenalajikkeita

Suunnittele, millä menetelmillä voisit jalostaa valitsemistasi lajikkeista uuden omenalajikkeen. Kuvaa jalostuksen tavoitteet ja perustelut käyttämillesi menetelmille.

b) Mitä vaiheita jalostustyöhön liittyy ja kuinka kauan uuden lajikkeen jalostaminen vie? Hanki tietoa puutarha-alan teoksista ja GeenivaraOpin sivuilta.

c) Käy tarkastelemassa jalostukseen liittyvää taulukkoa (linkki alla) ja vertaile sitä omaan suunnitelmaasi:
Suomalaiset jalostetut omenalajikkeet

Mitä opitaan: Omenapuun suvullisesta ja suvuttomasta lisääntymisestä, jalostuksesta ja lajin sisäisestä monimuotoisuudesta.

Biologia & maantieto: Tee kasvikuulutus ja kartoita Huvitus-omenan kasvupaikkoja

Tehtävä toteutetaan ryhmätyönä 2–4 hengen oppilasryhmissä (haastattelut), koko luokka voi osallistua kasvikuulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtävä kannattaa suorittaa aivan syyslukukauden alussa, jolloin oppilailla on suurempi mahdollisuus myös itse tutkia omenapuita tuntomerkkeineen maastossa kasvikuulutuksen tekemisen lisäksi (tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä tehtävän onnistumiseksi).


Tehtävä:

Huvittaisiko sinua tutkia, millaisia omenapuita omalla lähiseudullasi kasvaa? Samalla voit saada tietoa menneiden sukupolvien elämästä ja oman paikkakuntasi kulttuurihistoriasta.

Luonnonvarakeskuksen geenivaratutkijat Suomessa kaipaisi tietoa siitä, missä kaikkialla kasvaa 'Huvitus'-lajikkeen omenapuita. Kartoittamalla oman lähiseutusi 'Huvitus'-lajikkeen kasvupaikkoja ja lähettämällä tietosi tutkijoille osallistut oikean kasvigeenivaratutkimuksen tekoon.

Etukäteisvalmistelut:

 • Tutustu Geenivaraopin sivuilta löytyvään tietoon omenasta ja omenalajikkeista, erityisesti Huvitus-omenan tarinaan ja lajiketuntomerkkeihin. Lue myös siitä, kuinka omenapuulajikkeita tunnistetaan yleisten omenan tuntomerkkien avulla, ja kuinka kasvigeenivaroja tutkitaan haastattelututkimusten avulla.
 • Tämän jälkeen voit pohtia että kasvaako sinun perheesi/sukulaisesi/ystäväsi/tuttavasi/naapurisi pihalla/puutarhassa/kesämökillä Huvitus-omenapuu? Jos sinulla on mahdollisuus tutkia omenapuita lähempää, voit tehdä ryhmäsi kanssa kenttätutkimuksia ja miettiä, sopivatko Huvitus-lajikkeen tuntomerkit mielestänne kyseiseen omenapuuhun. Jos näin on, voitte kerätä puun tiedot ja lähettää ne geenivaratutkijoille (kasvigeenivarat@luke.fi).

Voitte myös laatia ryhmänne/luokkanne kanssa oman kasvikuulutuksen.

Kuulutus voi olla koko luokan yhdessä suunnittelema, valmistama ja myös yhdessä lähiympäristöön jaettava, tai sitten jokainen ryhmä voi tehdä omanlaisensa kuulutuksen. Ohje hyvän kasvikuulutuksen tekemiseksi löytyy alla olevasta linkistä Geenivaraopin sivulta: Kasvin ja kasvitiedon etsiminen

Tutustu myös Geenivaraopin Raparperi-projektiin, jossa koululaiset etsivät tietoa vanhoista raparperilajikkeista. Tämä esimerkki voi inspiroida teitä työssänne: Oppilaat tutkimaan raparperia

Biologia: Omenalajikkeen tunnistaminen oikeista omenista

Tarvitaan:
 • Erilaisia omenalajikkeita (2–4 erilaista lajiketta, jokaisesta lajikkeesta 4 omenaa yhtä oppilasryhmää kohden)
 • Paperilautasia ja leikkausalustoja
 • Veitsiä omenoiden leikkaamiseen
 • Avattaessa lajike: paperi kuvausalustaksi, digikamera

Etukäteisvalmistelut:

Opettaja hankkii tarvittavat omenat ja muut tarvikkeet. Opettaja huolehtii siitä, että tehtävässä käytetyistä omenalajikkeista on olemassa lajikekuvaukset, joihin oppilaat voivat verrata omia havaintojaan. Lajikekuvauksia löytyy kasvigeenivarojen yläkoululaisille suunnatusta tietopaketista täältä: Omenalajikkeita

Lisää lajikekuvauksia löytyy myös esimerkiksi seuraavista lähteistä:

Tehtävän kulku:

a)

 • Oppilaat jakautuvat 3–4 hengen ryhmiin.
 • Oppilaat tutustuvat ensin omenalajikkeiden tunnistamisessa tarvittavaan yleiseen tietoon täältä:
  Omenalajikkeiden tunnistaminen ja hiukan laajemmin Omenalajikkeen tunnistaminen
 • Oppilaat tutustuvat omenan valokuvaamisen ohjeistukseen: Omenan valokuvaaminen
 • Tämän jälkeen ryhmät käyvät hakemassa opettajan ohjeiden mukaisesti leikkuulaudat, veitset ja omenat sekä opettajan tekemän listan niistä lajikevaihtoehdoista, joita omenat voivat olla. Lisäksi opettaja antaa oppilaille tiedon siitä, mistä he voivat löytää kyseisten omenalajikkeiden lajikekuvauksen tuntomerkkeineen.
 • Oppilaat tutkivat omenoiden ulkonäköä ensin päältäpäin ja sitten halkaisevat omenat tutkiakseen niiden poikkileikkauksesta nähtävissä olevia tuntomerkkejä. Oppilaat esimerkiksi tarkkailevat, tummuuko halkaistun omenan pinta vai ei, sekä maistelevat omenoiden makua ja haistelevat niiden tuoksua, sekä etsivät ulkoisia tuntomerkkejä ohjeistuksen mukaisesti.Oppilaat vertaavat havaitsemiaan tuntomerkkejä opettajan antaman lajikenimilistan lajikekuvauksiin ja yrittävät päätellä, mikä omenalajike on kyseessä.
 • Lopuksi opettaja antaa oikeat vastaukset.


b)
Oppilaat voivat äänestää mielestään parhaimmalta maistuvan omenalajikkeen käsiäänestyksellä.

Mitä opitaan: lajin sisäisestä monimuotoisuudesta, kasvien tunnistamista, maku- ja tuoksuaistimusten yksilöllisestä kokemuksesta.

Kulttuurimaantieto, biologia, kotitalous, äidinkieli: Haastattelututkimus vanhojen viljelykasvien kasvatuksesta ja käytöstä

Ryhmätehtävä tai yksilötehtävä.

Haastattele edellisen/edellisten sukupolvien perheenjäseniäsi, sukulaisiasi tai tuttaviasi siitä, ovatko he omassa lapsuudessaan kasvattaneet ravintokasveja. Mitä nämä kasvit olivat? Millaisia ruokia niistä tehtiin?

Entä käytettiinkö kasveja myös johonkin muuhun kuin ruoaksi, esimerkiksi lääkkeenä tai vaikka oluen valmistukseen yms.?

Entä löytyykö edellisten sukupolvien muistoista rakkaita koristekasveja, joita olisi esimerkiksi kuljetettu asuinpaikalta toiselle?

Tutustu haastattelukysymysten tekoa varten laji- ja lajike-esittelyihin täällä: Laji- ja lajike-esittelyt

Valitse joitakin ravintokasveja, joista toivot saavasi tietoa.

Tee haastattelukysymykset ja kysy lupa haastateltaviltasi. Kerro, mitä tarkoitusta varten tutkimustasi teet ja missä se julkaistaan. Voit äänittää tai kuvata haastattelun, mikäli haastateltavasi antaa tähän luvan. Haastattelu voidaan suorittaa myös puhelimitse, sähköpostitse tai voit tehdä siitä lyhyet kirjalliset muistiinpanot haastattelun aikana. Valitse yhdessä opettajasi kanssa se tapa, jolla tutkimus toteutetaan.

Merkitse muistiin saamasi haastatteluvastaukset sekä sen paikkakunnan nimi, jossa kyseinen henkilö on elänyt lapsuutensa. Etsi Suomen kartalta kyseinen paikkakunta ja valmistaudu näyttämään karttaa luokalle (ota kuva/kartta talteen tätä varten). Jos kasveja on kuljetettu asuinpaikan vaihtuessa muille paikkakunnille, merkitse myös nämä paikat karttaan, jota näytät luokalle.

Ovatko haastateltujen kertomat kasvien käyttötavat, esim. perinneruoat tai kasvit, itsessään tuttuja myös sinulle?

Valmista aiheesta lyhyt, noin 10 minuutin pituinen esitys ja esitä se luokalle sovittuna ajankohtana.

Mitä opitaan: haastattelututkimuksen tekeminen, suomalaisista vanhoista ravintokasveista, ruokaperinteestä, koristekasvien käytöstä ja tunnearvosta, kasvien leviämisestä ihmisen mukana uusille kasvupaikoille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä