Opettajalle

Johdanto

Tämä on geenivaraopin yläkoulun biologian ja maantiedon opettajan opas. Tämä opas sisältää perusopetussuunnitelman perusteet 2014 mukaiset oppisisältöjen määritykset sekä tuntisuunnitelmia.

Itse materiaali koostuu oppilaan tietopankista ja tehtävistä. Aineistossa on tietoa kasvigeenivarojen suojelusta ja tutkimuksesta. Sisältää lisäksi biologian oppimateriaalitekstejä, tehtäviä ja projekti-ideoita. Oppimateriaali soveltuu ensisijaisesti biologian opetuksen lisämateriaaliksi, mutta sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös maantieteen opetuksessa sekä yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa ilmiöpohjaisessa oppimisessa.


Teemana kasvigeenivarat

Kasvigeenivarojen aihepiiri soveltuu yläkoulun biologian opetukseen keskeisiä oppisisältöjä tukevaksi ja täydentäväksi lisämateriaaliksi (taulukko opetussuunnitelmaan kytkeytyvästä sisällöstä löytyy seuraavasta osiosta). Myös maantiedon opetuksessa materiaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi maatalouden, ruoantuotannon, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeiden ja ilmastonmuutoksen opetuksen sekä lähialueisiin tutustumisen, paikallisidentiteetin, ruokakulttuurin ja karttojen tulkinnan opetuksen yhteydessä.

Koululaiset voivat kokea elämyksiä tutkiessaan, kartoittaessaan, maistellessaan, haistellessaan ja kasvattaessaan vanhoja viljelykasvilajikkeita.

Yläkoululaiselle soveltuvasta tietopankista löytyy tietoa kasvigeenivarojen tutkimuksesta ja suojelusta. Teksti sisältää pohdintatehtäviä, joiden tarkoituksena on aktivoida oppilaita käyttämään biologian oppiaineeseen liittyviä tietoja ja taitoja aihepiiriin tutustumisessa. Pohdintatehtävien avulla pyritään myös tuomaan aihe lähelle oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Kasvigeenivaroista kertovan tekstin lisäksi tietopankista löytyy biologian oppiaiheita esitteleviä tekstejä, jotka toimivat muun tekstin ymmärtämisen tukena. Tehtäviä ja oppilasprojekteja -otsikon alle on koottu kasvigeenivaroihin liittyviä tehtäviä ja projekti-ideoita, joista osa on myös oppiainerajat ylittäviä. Tästä osiosta löytyy myös yleisiä kasvibiologian kokeellisia tehtäviä.

Lisätietoa kasvigeenivarojen suojelusta ja tutkimuksesta on saatavilla opettajille tarkoitetusta laajasta tietopankista: Opettamisen iloa!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä