Kuvataide

Johdanto ja näkökulmia yhteistyöhönPiirros: Päivi Karhula

Kuvataide ja geenivaraoppi

Kuvataiteen osuus Geenivaraoppi-kokonaisuudessa on ajatukseltaan ideavarasto opettajalle. Osuudessa on otettu huomioon OPS 2016; erityisesti yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin tavoitteet, aihekokonaisuudet, tutkivan oppimisen menetelmät ja oman aineen tavoitteet. Kokonaisuus on suunnattu erityisesti vuosiluokille 6–9.

Tehtävien yhteydessä kerrotaan opiskellut asiat ja luokka-aste. Tarkoituksena on näyttää kuvataiteen toimintatapoja ja sitä kautta esitellä muille aineenopettajille yhteistyön mahdollisuuksia. Kuvataiteen osuus käsittelee niitä toimintatapoja, joita voidaan käyttää yhteistyössä, toki niitä voi olla paljon muitakin. Tehtäväkokonaisuuksia avataan yhteistyön näkökulmasta. Opettaja näkee oppilastöiden kuvista toteutustavan, joten kuvataiteen tehtäviä ei selosteta perin juurin.

Useimmissa osioissa voidaan valita mikä tahansa OPS 2016:n kuvataiteen tavoite ja pääsääntöisesti sisällöt 1 ja 2 sekä kaikki laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, erityisesti L7; osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Näkökulmia yhteistyön tapoihin koulussa

Kuvataiteen näkökulmasta voidaan tarkastella lähestulkoon mitä ilmiötä tahansa. Samaa aihekokonaisuutta voidaan lähestyä monen aineen näkökulmasta eri aikaan ja eri paikoissa. Aineidenvälinen yhteistyö on koulussa haastavaa, koska ryhmät opiskelevat asioita erilaisissa kokoonpanoissa ja eri aikoina. TET-viikkoja ja erityispäiviä kuten esim. taksvärkkipäiviä voidaan käyttää yhteistyön aikaresurssina jne.

Eri oppiaineiden täytyy saada pitää oma näkökulmansa yhteistyön aihekokonaisuuksissa. Kuvataiteen opettajaa ei ehkä kannata lähestyä siinä ajatuksessa, että meillä on tällainen aihe, tehkää juliste. Yhteistyö vaatii aina jonkin verran pohtimista ja oppiaineille pitää jättää vapaus toteuttaa omaa opetussuunnitelmaansa tarkoituksenmukaisilla keinoilla.

Monimuotoisuus

Viljelykasvien geenivarojen monimuotoisuuden säilyttäminen ja arvostaminen on tärkeää, kuten on monimuotoisuuden kunnioittaminen kuvataiteessa. Monimuotoisuuteen huomion kiinnittäminen johtaa pienten erojen havaitsemiseen ja arvostamiseen, ja näin ollaan kuvataiteen opetuksen ytimessä. Kuvataiteen opetuksessa käytetään kehollisuutta ja aistinvaraisuutta havainnoinnin menetelminä. Opitaan huomaamaan pieniä eroja laaduissa, koostumuksissa ja yleensä aisteilla havaittavissa ja koettavissa asioissa, kuten väri, tuoksu, maku jne. Erilaisen geeniperimän perunat maistuvat, näyttävät ja toimivat keskenään eroavasti. Synesteettisiä harjoituksia voidaan tehdä maistamalla, haistamalla tai vaikka kaurapeltoa kuuntelemalla elokuun tuulessa.

OPS 2016 painottaa entistä enemmän asioiden pohtimista, keskustelemista ja asioiden esittämistä erilaisilla tavoilla. Uutena kuvataiteen opetuksen sisältöpainotuksena on oppilaan omat kuvakulttuurit. Kenkämainos on esimerkki siitä, että käytetään oppilaalle tuttua ja läheistä välinettä ja sovellusta asian esittämisessä. Geenivaraopin yhteydessä erilaiset maisematyypit, pihapiirit, rakennuskannat ja niiden suojelu, marjat, viljat, värit, koot, rakenteet, tuoksut, liikkeet sateessa tai tuulessa, äänet jne. voisivat olla kuvataiteen aiheena, kun opetetaan esim. kuvan ja tekstin yhdistämistä.

Kuvataiteessa oppilaalla on aina mahdollisuus toteuttaa tehtävä omalla tavallaan:


Piirros Iina M. 9.luokka
Pohjolanrinteen koulu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä