III Vaikuttaminen

Tehtävä: Vaikuttaminen

Kirjan kappaleet 8.-9. (sivut 101-125)

Perehdy vaikuttamiseen liittyviin kappaleisiin.
Laadi itsellesi muistiinpanot erilaisista vaikuttamiskeinoista.

Parityö: vaikuttaminen

1. Valitkaa ryhmäänne kiinnostava asia tai epäkohta, johon haluatte muutosta. Aiheen pitää olla yhteiskunnallinen, kuten esimerkiksi opintotuen korottaminen, nuorisotilojen rakentaminen, lähiruoka, eläinten oikeudet tai kasviruokapäivän lisääminen kouluun.

2. Selvittäkää, mitkä tahot tekevät asiasta päätöksiä ja miten päätökset tehdään. Käyttäkää apuna oppikirjaa ja Internettiä.

3. Miettikää, miten teidän kannattaa järjestäytyä, jotta saatte mukaanne kaikki asiasta kiinnostuneet ihmiset.

4. Laatikaa suunnitelma, miten alatte viedä asiaanne eteenpäin.
Suunnitelmassa on hyvä miettiä ainakin seuraavia asioita:
  • Kenen kanssa tehdään yhteistyötä?
  • Kuinka suuri vastustus asiallanne yhteiskunnassa on?
  • Miten perustelette vaatimustanne?
  • Miten vastustajat torjuvat teidän esittämiänne mielipiteitä?
  • Kuinka saatte itsellenne lisää kannatusta, ja miten mainostatte asiaanne?
  • Miten viette asiaanne eteenpäin? Mihin päättäjiin otatte yhteyttä ja miten, ja mitä perusteluja käytätte vakuuttaaksenne heidät?
  • Media: SOME, lehdet, televisio, radio
5. Laatikaa yksi kuviitteellinen materiaali, esimerkiksi juliste, esite, kirje, mielipidekirjoitus tai muu vastaavat, jonka avulla pyritte saamaan huomiota asiallenne.

Valmistautukaa esittämän oma työnne muulle ryhmälle.

Tehtävä: Kansalainen vaikuttaa

Katso seuraavat videopätkät vaikuttamisesta.

Pohdi katsottua seuraavia asioita:

a) Mitä eri vaikuttamiskeinoja videoissa käy ilmi?
b) Mitä asioita niiden avulla yritettiin ajaa?
c) Olivatko keinot mielestäsi tehokkaita?
d) Mitä muita keinoja olisi kenties voinut käyttää?

Eduskuntatalon edessä
http://www.youtube.com/watch?v=7cPPDIw_MOs

Kansanedustajia tapaamassa
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=5&ag=76&t=&a=9318

Puistossa
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=4&t=617&a=10433

Kuvausmatka yöllä
http://www.youtube.com/watch?v=FqrDLbyM6DY