II Valta

Eduskunta - hallitus

Tehtävä:
- Valitse kaksi oman vaalipiirin kansanedustajaa. Valitse toinen oppositiopuolueesta ja toinen hallituspuolueesta.
- Selvitä valitsemiesi kansanedustajien vaikutusmahdollisuuksia eduskunnassa.
- Aiheeseen liittyviä tärkeitä käsitteitä, jotka tulisi oppia tehtävää tehdessä:
* parlamentarismi, oppositio, hallitus, vaalipiiri, eduskuntaryhmä, ryhmäkuri, valiokunta, lakialoite jne.
- Kirjoita kansanedustajistasi lyhyt tarina, jossa esiintyy vähintään yläpuolella luetellut sanat

Tehtävä: Puolueet

- Perustakaa n. 3-hengen ryhmiä
- Valitkaa listalta yksi puolue ja selvittäkää ainakin seuraavat asiat:
 • Puolueen perustaminen
 • Puolueen kannatuksessa tapahtuneet muutokset viimeisten vuosikymmenten aikana
 • Puolueen tämänhetkiset paikkamäärät eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa
 • Puolueen keskeiset vaikuttajat (puheenjohtaja, puoluesihteeri, eduskuntaryhmän puheenjohtaja)
 • Puolueen keskeiset tavoitteet
 • Tunnukset/logo
Laatikaa tuotoksena Powerpoint/Word-yhteenveto

Puolueet:
 • Kokoomus elena, hanski ja emppu
 • Sdp tuomas ja miiro
 • Perussuomalaiset Julia ja Riikka
 • Keskusta eetu ja joona
 • Vihreät Essi, Piia
 • Vasemmistoliitto Matthew, Onni ja Valeri
 • Kristillisdemokraatit fanny ja kata
 • RKP sapa ja teme