II Taloudellinen toiminta ja yritykset

Keskeiset asiat:

  • talouden peruskäsitteet
  • kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina
  • kilpailu ja sen muodot
  • yritystoiminta ja kuluttaja

Tehtävä: Kotitalouksien tulot ja menot

Käytä apuna oppikirjan kappaletta 4. (s. 34-37)


Kotitaloudessa asuu isä ja äiti sekä yksi lapsi. Isän kuukausipalkka on 2000 euroa kuukaudessa ja äidin 3000 euroa kuukaudessa. Isä maksaa palkastaan veroa 20 prosenttia ja äiti 30 %. Lapsesta maksetaan lapsilisää 100 euroa kuukaudessa. Perheellä on velkaa vuoden 2011 lopussa 150 000. Selvitä:

a. Kuinka paljon ovat kyseisen kotitalouden tulot?
b. Kuinka paljon ovat kyseisen kotitalouden käytettävissä olevat tulot?
c. Mikä on kyseisen kotitalouden velkaantumisaste?