0 Aloitus

Talousuutisanalyysit

Määräaika:
Palauta talousuutisaanalyysisi tänne.

Valitse 5 itseäsi kiinnostavaa talousuutista ja kirjoita niistä pieni analyysi. Analyysit pitää palauttaa viimeistään koeviikolla. Talousuutisanalyysien tarkoitus on tutustua kurssin aihepiiriin reaaliajassa ja oppia käyttämään taloussanastoa. Tavoitteena on opiskelijan talous- ja medialukutaidon kehittäminen. Numeroi analyysit ja merkitse lähteet ja uutisen ilmestymispäivämäärä sekä uutisen nimi/otsikko ylös.

Pyrit vastaamaan mahdollisuuksien mukaan seuraaviin kysymyksiin:
- mistä uutinen kertoo?
- millä tavoin uutisen aihe linkittyy kurssin teemoihin?
- millaista taloustieteellistä sanastoa siinä ilmenee?
- Onko uutinen hyvä talousuutinen, jos on, niin kenen näkökulmasta? Keihin uutisen aihe vaikuttaa?
- Millainen vaikutus uutisella/aiheella on paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla?
- Millainen vaikutus asialla on tulevaisuuteen?
- Mistä uutisen aihe on saanut alkunsa?
- Oliko uutinen ennustettavissa ja oliko etukäteen tehty jotain sen estämiseksi/toteutumiseksi?
- Onko uutisessa mielestäsi mässäilyä, piilottelua, syyttelyä tai muuta tämän tyyppistä asennetta havaittavissa?
Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, ne ovat apuvälineitä hyvän analyysin laatimiseen. Lisäksi voit kertoa analyysissäsi omia mielipiteitäsi aiheeseen liittyen.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Keskustelu

Keskustelkaa ryhmissä seuraavista talouteen liittyvistä sanoista. Mitä ne tarkoittavat? Etsi Internetistä tarvittaessa selityksiä sanoille.

  • Markkinat
  • Kuluttaja
  • Brändi
  • Finanssikriisi
  • Kysyntä
  • Tarjonta
  • Palvelut
  • Elinkeinorakenne
  • Rakennemuutos
  • Kestävyysvaje

Piilomainontaa

Mainonnassa hyödynnetään usein ihmisen alitajuntaa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tuotemerkkejä (eli brändejä) näytetään siten, ettei kuluttaja välttämättä tiedosta asiaa. Kuitenkin alitajunta huomaa tuotemerkit.

Mitä mainoksia huomaat elokuvan ”trailerissa”?

Sijoittaminen

Ylimääräistä rahaa voi pitää pankkitilillä kasvamassa pientä korkoa. Rahan voi myös sijoittaa johonkin mahdollisesti tuottavampaan kohteeseen. Suomessa on paljon yrityksiä. Osa yrityksistä on yritysmuodoltaan osakeyhtiöitä ja edelleen osa niistä julkisia osakeyhtiöitä. Teemme nyt ns. sijoittajamestari kilpailun. Jokaisella on käytössä kuvitteellisesti 10 000 euroa ja teidän tulee ostaa neljän eri yrityksen osakkeita.

Valmiin pohjan saat opettajalta.

Säännöt:

1. Käytössä 10 000 euroa, jota ei saa ylittää.
2. Yritykset täytyy olla Helsingin pörssissä listattuja yrityksiä.
3. Oikeasti ostettaisiin aina tasamäärä jonkin yrityksen osakkeita, mutta meidän tehtävässä sallitaan myös esim. 24,56 kpl, jotta saamme koko rahamäärän sijoitettua.
4. Helpoin tapa tehdä: ostan jokaista yritystä 2500 eurolla --> 2500e/yhden osakkeen hinnalla = kappalemäärä.
5. Osakekursseja löytyy esim. http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/porssikurssit/lista.jsp?reverse=false&order=alpha&markets=XHEL&volume=cur&psize=50&listIds=kaikki&rdc=147bed6544a&gics=0&refresh=60&currency=euro
6. Yhden osakkeen hinta on yrityksen perässä oleva ensimmäinen luku. (sarakkeen otsikko viim.)
7. Sijoituspaperit palautetaan opettajalle.

Etsi Internetistä tietoa ostamiesi yritysten liikeideasta (mitä tekee/valmistaa).

Liitteet:

Malli