VI Teollistuva maailma

Tehtävä: Teollistumisen haasteet

Tutustu teollistumiseen kirjan kappaleiden ja opettajan jakamien monisteiden avulla.

Kirjoittakaa pareittain/ryhmissä fiktiivinen tarina teollistumisesta yhden esimerkki henkilön/perheen avulla. Tarinassa tulisi kuvata muutosta, joka tapahtui elinkeinoissa ja yhteiskunnassa. Tarinassa on hyvä tuoda esille myös teollistumisen aiheuttamia ongelmia.

Mahdollisesti käsiteltäviä asioita:
  • muutto maalta kaupunkiin
  • työskentelyä kaupungissa
  • tehdaskaupungin ongelmat
  • asioiden järjestyminen
  • jne.