III Välimeren talousalue antiikin aikana

Muistiinpanot

Laadi itsellesi muistiinpanot kappaleista "Rooman valtakunnan kasvu ja tuho s.59-65" ja "Antiikin ihmisen elämä s. 66-72".

Muistiinpanojen avulla sinun tulisi käsittää vähintään:

- Rooman synty ja laajentuminen (aika ja paikka)
 • Kaupunki perustettiin 753eKr. (perimätieto)
 • 264 eKr. mennessä valloittanut koko Italian.
 • Imperiumi laajimmillan n. 100 jKr.

- Rooman kaupunkivaltion ja Rooman valtakunnan käsitteiden välinen ero
 • Rooma oli aluksi kaupunkivaltio.
 • Rooma imperiumi (=valtakunta), jota hallittiin Rooman kaupungista

- Laajentumisen syitä ja seurauksia
Syitä:
 • Lisämään tarve
 • Turvallisuuspolitiikka
Seurauksia:
 • asukkaita (voitiin verottaa)
 • luonnonvaroja
 • viljelysmaata
 • orjia (työvoimaksi)
 • Välimerestä muodostoi yksi suuri talousalue

- Mitä tarkoitetaan provinsseilla?
 • Rooman valloittamista alueista muodostettiin provinsseja (=alusmaita)

- Pax Romana ja sen merkitys
 • = Rooman rauhankausi n. 200 ensimmäistä vuotta ajanlaskun alun jälkeen
 • Kaupankäynti kasvoi, kun olot olivat rauhalliset
 • Merirosvot pois Välimereltä, rakennettiin teitä

- Millaista oli provinssien välinen työnjako?
 • Provinssit erikoistuivat itselle edullisten tuotteiden tuottamiseen (esim. vilja, viini jne. kts kartta s. 61)

- Mistä syistä Rooman valtakunta pysyi pystyssä satojen vuosien ajan?
 • Toimiva hallinto (yhtenäinen provinssihallinto, edustajat Roomassa)
 • Armeija
 • Kehittynyt rakennustekniikka (vesijohdot, tiet, sillat --> kauppiaat ja armeija kulkivat)
 • Roomalainen kulttuuri levisi valloitetuille alueille. Jumalat ja keisarin palvonta.

- Muutama teoria, miksi Rooman valtakunta hajosi?
 • Lyijymyrkytys (kumottu)
 • Ulkoinen paine = kansainvaellukset
 • sisäinen paine = provinssit eriytyivät keskushallinnosta
 • Tuloerojen kasvu

- Millainen oli antiikin ajan perhe?
 • perhe oli perusyksikkö
 • patriarkaalinen
 • isä, äiti, lapse, (orjat). Roomassa myös perheen vapautetut orjat ja klientit.
- Mitä eroja oli antiikin kreikkalaisella ja roomalaisella perheellä?
 • Naisen asema
 • Roomassa vapautetut orjat ja klientit osa perhettä
- Millainen oli naisen asema antiikissa? (Kreikassa? Roomassa?)
 • nainen holhouksen alla
 • Roomassa säädettiin lakeja, jotka paransivat hieman naisen asemaa

- Millaista orjuutta antiikissa esiintyi?
 • Orjia lähes kaikilla aloilla, eniten suurtiloilla.
 • Varakkaimmilla varaa

- Mikä merkitys orjuudella oli antiikin yhteiskunnille?
 • Oli talouden perusta

Kysymyksiä kurssin alkuosaan

 • Missä sijaitsee ihmisen alkukoti nykytiedon valossa?
 • Mikä on ollut ihmisen pääelinkeino suurimman osan ihmiskunnan historiasta?
 • Miten ihmisen elämä muuttui, kun siirryttiin maatalouteen (=maanviljelys, karjatalous)?
 • Mitkä ovat korkeakulttuurien tunnuspiirteet?
 • Miksi ja minne syntyivät ensimmäiset korkeakulttuurit?
 • Mitä tarkoitetaan antiikilla?
 • Miten Kreikan ja Rooman yhteiskunnat erosivat antiikin aikana?
 • Mitä elinkeinoja esiintyi antiikissa?