Pima I -työpaja

Tehtävät

Muutama tehtäväesimerkki lukuvuodelta 2019-2020.

Tehtävät nivoutuvat allaoleviin Taikan ops:n tavotteisiin ja sisältöihin.

Kukat​ 

TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA OPINTOKOKONAISUUS 4, Piirustuksen ja maalauksen työpaja

TAVOITTEET

Taidesuhde: 

 • Piirustuksen ja maalauksen ilmaisulliset taitoni ja taidekäsitykseni syventyvät oman kuvailmaisun kautta
 • Identiteettini voimistuu ja rakentuu kuvallisen työskentelyn, kuvien tulkinnan ja oppimisen reflektoinnin kautta
 • Osaan käyttää piirustuksen ja maalauksen eri materiaaleja ja tekniikoita. Harjaannun pitkäjänteiseen työskentelyyn ja pyrin teknisesti viimeisteltyyn lopputulokseen
 • Saan tukea omiin näkemyksiin ja ratkaisuihin työskentelyssäni. Asetan ilmaisulleni tavoitteita, jotka tukevat käsitykseni kehittymistä ja mahdollistaa perehtymisen omien kuvien henkilökohtaisiin merkityksiin

 

Visuaalinen lukutaito:

 • Taitoni havainnoida visuaalista ympäristöä syvenee
 • Syventää oppilaan taitoa lukea ja tulkita kuvan kieltä ja ohjata oppilasta perustelemaan tulkintojaan
 • Kuvallisessa ilmaisussa löydän vähitellen tavoitteeni, joiden mukaisesti pyrin etenemään
 • Syventää oppilaan taiteen historian ja nykytaiteen tuntemusta

Osallisuus ja vaikuttaminen:

 • Osaan keskustella kuvallisista prosesseista ja arvioida omia ja muiden töitä asiaan kuuluvalla käsitteistöllä; Esitän ajatuksia, tulkintoja ja kannanottoja opinnoissani
 • Pohdin esteettisten, ekologisten ja eettisten arvojen merkitystä
 • Tunnistan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja
 • Keskustelen kuvallisista prosesseista ja arvioida omia ja muiden töitä asiaan kuuluvalla käsitteistöllä

SISÄLLÖT

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot:

 • Tutkin kuvan kieltä ja sen rakentamaa merkityssisältöjä, Harjoittelen kuva-analyysiä, tulkitsen kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista
 • Opin kuvanlukutaitoa ja visuaalista ajattelua. Opin havainnoimaan ympäristöä ja ymmärtämään näkemääni
 • Kokeilen erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia

 

Omat kuvat:

 • Tutkin havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista ja elämänpiiristä sekä merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisältöjä
 • Pohdin omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä ja kirjaan niitä portfoliooni
 • Teen työskentelyssä tietoisemmin omakohtaisia ratkaisuja mm. materiaali- ja tekniikkavalinnoissa

 

Taiteen maailmat:

 • Tutkin teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita
 • Tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin
 • Tutustutaan taiteen instituutioihin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja kuvataitelijoiden työhön

 

Visuaalinen ympäristö:

 • Tutkin luontoa ja rakennettuja ympäristöjä
 • Pohdin visuaalisen ympäristön esteettisiä, ekologisia, ja eettisiä arvoja piirustus- ja maalaustaiteen keinoin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä