Aikuisten taiteen perusopetus | (Atpo, kuvataide)

Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2018

Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) Taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen 20.9.2017 julkaisemaan määräykseen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017, jossa määritellään taiteenaloittain opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2018

Wellamo-opisto_ops_yleinen.pdf

Aikuisille suunnattu taiteen perusopetus (ATPO)

on tavoitteiltaan ja laajuudeltaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan kuvataideosaamista ja vahvistaa hänen identiteettiään taiteentekijänä sekä luoda pohjaa jatko-opintoihin hakeutumiselle. 

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja kestoltaan kolme ja puoli vuotta eli 7 lukukautta. Opetus jakaantuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Opinnot sisältävät ryhmä- ja pienryhmäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä ja osa opiskelusta tapahtuu käyttäen Peda.net -verkkoalustaa.
Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kuvataiteen perusteisiin, sisältönä on kuvataiteen eri osa-alueita kuten piirustus, maalaus, taidegrafiikka ja kolmiulotteinen hahmotus. Teemaopintojen lopuksi opiskelija valitsee oman syventymisalansa kiinnostuksensa mukaisesti ja tekee lopputyön, johon liittyy myös näyttely.


Nykyiset ATPO-opinnot alkoivat tammikuussa 2019 ja loppuvat toukokuussa 2022. 
Tällä hetkellä opintoryhmään ei valita uusia opiskelijoita. 


Lisätiedot:
Leila Kaltiainen, puh. 050 398 5853
leila.kaltiainen@wellamo-opisto.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä