Aikuisten taiteen perusopetus | (Atpo, kuvataide)

Aikuisille suunnattu taiteen perusopetus (ATPO)

on tavoitteiltaan ja laajuudeltaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan kuvataideosaamista ja vahvistaa hänen identiteettiään taiteentekijänä sekä luoda pohjaa jatko-opintoihin hakeutumiselle. 

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja kestoltaan kolme ja puoli vuotta eli 7 lukukautta. Opetus jakaantuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Opinnot sisältävät ryhmä- ja pienryhmäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä ja osa opiskelusta tapahtuu käyttäen Peda.net -verkkoalustaa.
Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kuvataiteen perusteisiin, sisältönä on kuvataiteen eri osa-alueita kuten piirustus, maalaus, taidegrafiikka ja kolmiulotteinen hahmotus. Teemaopintojen lopuksi opiskelija valitsee oman syventymisalansa kiinnostuksensa mukaisesti ja tekee lopputyön, johon liittyy myös näyttely.

Haku uuteen ryhmään 2023-26 on päättynyt.


Lisätiedot:
Kuvataiteen atpon ohjaava opettaja Leila Kaltiainen
leila.kaltiainen(at)wellamo-opisto.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä