Opintojen rakenne ja laajuus

Opintojen rakenne ja laajuus

Opetus alkaa joko varhaisiän opinnoista (5-vuotiaat) tai perusopinnoista (6-13-vuotiaat). Periodityöpajoissa opiskelevat 12-14-vuotiaat nuoret, jonka jälkeen he jatkavat syventäviin työpajaopintoihin (14-20-vuotiaat). Taide- ja muotoilukoulu Taikassa on mahdollista opiskella 20-vuotiaaksi asti.

Varhaisiän opintoja järjestetään 25-50 tuntia lukuvuodessa. Perusopinnoissa opetusta annetaan kuuden vuoden aikana yhteensä 800 tuntia. Perusopetuksen päätteeksi oppilas tekee portfolion. Mikäli oppilaalle ei ole kertynyt 800 tuntia perusopintoja, on hänellä mahdollisuus korvata puuttuvat opinnot. Syventävissä opinnoissa laajaa opetusta annetaan kuuden vuoden aikana 500 tuntia. Oppilas tekee lopputyön, jos hän haluaa taiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen. Lopputyön laajuus on 64 tuntia.
Opintoihin kuuluu itsenäistä työskentelyä 7-10 tuntia lukuvuodessa. Lisäksi oppilas osallistuu yhteisiin projekteihin, opintomatkoihin ja näyttelyvierailuihin.

Liite 3. Taikan Opintokokonaisuudet 1 – 4 taulukkona.docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä