Taikan oppimisen arviointi

Käytäntöjä

 YHTEISET ARVIOINTIKESKUSTELUT OPETUSTUNTIEN AIKANA
- Opetustuntien aikana oppilas havainnoi omaa ja yhteistä työskentelyä, antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
- Sekä valmiita että keskeneräisiä töitä tarkastellaan yhdessä. Yhteisissä keskusteluissa oppilas harjoittelee kertomaan omasta työstä ja työskentelystään, harjoittelee itsearviointia, antamaan rakentavaa palautetta muiden töistä jaottamaan palautetta vastaan. Keskusteluja käydään säännöllisesti koko lukuvuoden ajan.
- Viimeisellä opetuskerralla käydään oppilaiden kanssa arviointi- ja palautuskeskustelut normaalissa luokkatilassa

ITSEARVIOINTI
- Itsearviointi perusopetuksessa ryhmissä E-5: luodaan itsearviointi kansio/ käytetään värikoodeja oppimiskokemusten kuvaamiseen: Värien avulla ohjataan havainnoimaan työskentelyn ja lopputuloksen onnistumista. Kansiot dokumentoidaan
- Itsearviointi perusopetuksessa periodeissa 6-8: yhteinen arviointi lomake (käsitellään jokaisen periodin lopussa (liite 1, Arviointi perusopetuksen periodijaksoilla 6-8), Taika_Arviointia 6-8 periodit.docx

- Perusopetuksen 6-8 Periodiopetuksen portfoliot; opettajat jatkavat periodiopetuksessa portfolioarviointia valitsemallaan tavalla (miellekartta, oppimispäiväkirja), Periodijakson portfolioarvioinnin lähtökohtana on orientoituminen myös lopputyöprosessiin.
(Tehdystä Itsearvioinnista/ portfoliarvioinneista /miellekartasta yms. tulee laittaa helleviin myös merkintä ja pedanettiin kuvaus)
- Syventävissä opinnoissa samat arviointi tavat ja portfoliokäytännöt jatkuvat, pyritään itsenäisempään työskentelyyn. Lopputyöprosessin arvointi omassa liitteessä.

 VANHEMPAINTAPAAMISET
- Lukuvuoden aikana toteutetaan 1-2 vanhempainiltaa. Vaihtoehtoisesti tiedotustilaisuus (avataan työvuoden teema, tavoitteet ja sisällöt), voidaan järjestää myös jonkun näyttelyn yhteydessä.
- Opettaja kertoo opintokokonaisuuksien tavoitteista, sisällöistä, lukuvuoden teemasta ja tehtävistä
- Oppilas voi itse kertoa omista töistä ja työskentelystä, oppimistaan asioista huoltajalle.

TYÖSKENTELYSTÄ JA TEHTÄVISTÄ TIEDOTTAMINEN
- Työkentelyn kuvaukset löydät täältä pedanetistä: Jokainen opettaja kuvaa oppilaiden töitä, työskentelyä. Kuvat laitetaan pedanettiin kolmesti vuodessa, kerronta voi olla prosessinkuvausta ja teoksien kuvausta.Tehtävänkuvaus liitteet löytyvät opintokokonaisuuksittain ryhmien omista kansioista

Liite 9 Taikan arvioinnin kriteerit (1).docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä