E2

Tehtävät

Muutama tehtäväesimerkki lukuvuodelta 2020-2021.
Tehtävät nivoutuvat allaoleviin Taikan ops:n tavotteisiin ja sisältöihin.

Toukkia ja perhosia
Käsineitä ja tupsuja
Jäteasemalla

TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA, OPINTOKOKONAISUUS 1, perusopinnot E, 1 ja 2

TAVOITTEET

Taidesuhde: 

 • Tutustun kuvan rakentamisen peruskäsitteistöön, erilaisiin materiaaleihin, välineisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin
 • Tutustun taiteiden välisiin työskentelytapoihin (Kuvataide suhde/ Muotoilusuhde; tutustun käsityöllisen muotoilun osa-alueisiin
 • Harjoittelen oman työni suunnittelua ja tavoitteiden asettamista
 • Harjoittelen oman työni arviointia
 • Tutustun mediakasvatuksen osa-alueisiin

 

Visuaalinen lukutaito:

 • Tutustun erilaisiin visuaalisiin ilmaisukeinoihin: harjaannun havaitsemaan kuvan, median, muotoilun ja ympäristön visuaalista kieltä
 • Harjoittelen havainnoimaan ympäristöään moniaistisesti ja käyttämään havaintojani oman kuvan tekemisen lähtökohtana
 • Tutustun taiteenhistoriaan
 • Harjoittelen työskentelyni sanallistamista ja opin kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä
 • Käytän mielikuvitustani oman kuvan 
tekemisen lähtökohtana

 

Osallisuus ja vaikuttaminen:

 • Harjaannun huomioimaan omassa kuvailmaisussani ja toiminnassani esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja
 • Opin arvostamaan erilaisuutta
 • Harjaannun huomioimaan ja arvostamaan ryhmän muita oppilaita ja heidän mielipiteitään
 • Opettelen päättämään omista valinnoistani, Harjaannun vähitellen tekemään työskentelyssäni tietoisemmin omakohtaisia ratkaisuja
 • Harjaannun tarkastelemaan paikallista kulttuurihistoriallisia arvoja

 

SISÄLLÖT

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot:

 • Tutustun kuvallisiin perustekijöihin ja muotoilun sekä plastisen sommittelun perustekijöihin, kokeilen erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia
 • Tutustun vähitellen uudenlaisiin työskentelytapoihin ja kuvanteon prosesseihin; tutustun mm. käsityöllisen muotoilun ilmaisukeinoihin
 • Harjoittelen kuvista keskustelua

 

Omat kuvat:

 • Harjoittelen itselleni tärkeiden asioiden ilmaisemista monipuolisella tavalla
 • Opettelen etsimään minua kiinnostavia kuvakulttuureja
 • Käytän työskentelyssäni aisteja, leikkiä ja mielikuvitusta
 • Harjaannun pohtimaan omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä

 

Taiteen maailmat:

 • Tutustun ja harjoittelen erilaisia tiedonhankinnan tapoja
 • Harjoitan tiedon hankinnassani myös digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksia
 • Tutustun paikalliseen kulttuuriperintöön, taiteeseen ja paikalliseen kulttuuritarjontaan
 • Tutustun erilaisiin kulttuureihin taidehistorian kautta
 • Harjoittelen työskentelyä ryhmässä

Visuaalinen ympäristö:

 • Pohdin vastuullista ja turvallista toimintaa (Kestävä kehitys, kierrätys)
 • Opin tunnistamaan erilaisia rakennettuja ja luonnonympäristöjä
 • Tutustun erilaisiin esineympäristöihin ympärilläni

Tutustun ympäristötaiteeseen ja arkkitehtuuriin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä