4C

Tehtävät

Muutama tehtäväesimerkki lukuvuodelta 2019-2020.
Tehtävät nivoutuvat allaoleviin Taikan ops:n tavotteisiin ja sisältöihin.

Eläimen Katse
Paristojen kierrätysastia

TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA OPINTOKOKONAISUUS 2, perusopinnot 3, 4 ja 5

TAVOITTEET

Taidesuhde: 

 • Osaan kuvan rakentamisen peruskäsitteistön, perusvälineet, materiaalit ja tekniikat ja tunnistan kuvalliset perustekijät ja muotoilun, plastisen sommittelun perustekijät
 • Opin työskentelemään hyödyntäen erilaisia ilmaisun keinoja, taiteiden välisiä työskentelytapoja ja teknologioita, joissa ovat keskiössä muotoilukasvatuksen osa-alueet
 • Harjaannun pitkäkestoisempaan prosessinomaiseen työskentelytapaan ja itsearviointiin
 • Opin oman työni suunnittelussa asettamaan tavoitteita työskentelyprosessille ja harjoittelen itsearviointia, Teen työskentelyssäni tietoisemmin omakohtaisia ratkaisuja

Visuaalinen lukutaito:

 • Tutustun erilaisiin visuaalisiin ilmaisukeinoihin: harjaannun havaitsemaan kuvan, muotoilun, median ja ympäristön visuaalista kieltä
 • Tutustun taiteiden ja tieteiden välisiin mahdollisuuksiin opinnoissani, havainnoin ympäristöäni moniaistisesti
 • Harjoittelen edelleen työskentelyni sanallistamista ja opin kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä
 • Harjaannun tarkastelemaan visuaalista kulttuuria katsojan ja tekijän näkökulmasta, opin vähitellen sanallistamista ja kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä

Osallisuus ja vaikuttaminen:

 • Harjaannun kuvailmaisussani ja toiminnassani ottamaan huomioon esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja
 • Harjaannun keskustelemaan omista ja muiden töitä asiaan kuuluvalla käsitteistöllä, Harjaannun ajatuksien, tulkintojen ja kannanottojen esittämiseen opinnoissani
 • Harjaannun tarkastelemaan paikallista kulttuurihistoriaa
 • Huomioin ja arvostan ryhmän muita oppilaita ja heidän mielipiteitään


SISÄLLÖT

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot:

 • Harjoittelen uusien tekniikoiden, välineiden ja materiaalien hallintaa, Käytän erilaisien välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia
 • Käytän uudenlaisia työskentelytapoja ja kuvanteon prosesseja; hyödynnän mm. käsityöllisen muotoilun ilmaisukeinoja, tutustun laajemmin plastisen sommittelun perustekijöihin
 • Käytän laajemmin digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia kuvallisessa ilmaisussa, Käytän omaan tai koulun mobiililaittetta opiskelussani, kokeilen mekaniikka tai robotiikka osana ilmaisuani
 • Harjoittelen itselleni tärkeiden asioiden ilmaisemista monipuolisella tavalla, Harjoittelen kuvista keskustelua

Omat kuvat:

 • Opettelen etsimään erilaisista kuvakulttuureista itselleni merkityksellisiä ilmiöitä ja tuomaan ne näkyväksi
 • Pohdin omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä hyödyntäen Miellekarttaa, Harjoittelen itselleni tärkeiden asioiden ilmaisemista monipuolisella tavalla
 • Teen työskentelyssä tietoisemmin omakohtaisia ratkaisuja materiaali- ja tekniikkavalinnoissa
 • Hyödynnän oman työni suunnittelussa kuvallisia innoituksen lähteitäni

Taiteen maailmat:

 • Harjoittelen erilaisia tiedonhankinnan tapoja; hyödynnän myös digitaalisten teknologioiden mahdollisuuksia
 • Tutustun taidehistoriaan
 • Tutustun paikalliseen kulttuuriperintöön
 • Osallistun ryhmätöihin

 

Visuaalinen ympäristö:

 • Tutustun erilaisiin luonnon-, rakennettuihin ja esineympäristöihin
 • Pohdin vastuullista ja turvallista toimintaa (Kestävä kehitys, kierrätys)
 • Hyödynnän ja käytän mediaympäristöä opinnoissani
 • Arkkitehtuuri opinnoissani tutustun rakennettuun kulttuuriympäristöön ja mietin miten voin vaikutta rakennettuun ympäristöön

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä