Taiteen perusopetus

Vapaita oppilaspaikkoja

Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella Wellamo-opiston toimistosta koko lukuvuoden ajan
p. 0440 187 457 ja 0440 187 460

TAITO LENTOON

wellamo_taito_lentoon_A5_kuva1.jpg
TAITO LENTOON ESITE

​Taiteen perusopetus Wellamo-opistossa

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Sen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.

Wellamo-opistossa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä sekä laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja kuvataiteessa. Myös aikuiset saavat taiteen perusopetusta musiikissa ja kuvataiteessa.

Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) Taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen 20.9.2017 julkaisemaan määräykseen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017, jossa määritellään taiteenaloittain opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2018

Wellamo-opisto_ops_yleinen.pdf

Wellamo-opisto_ops_laaja.pdf

Taiteidenvälisyys animaatiotioita tehden

Taide- ja muotoilukoulu Taikan mediataiteen periodi 6B ja Salpakankaan kuvataideperiodi 3 sekä Asikkalan ja Orimattilan musiikin taiteen yleisen perusopetuksen ryhmä toteuttivat yhteistyössä animaatioita. Animaation käsikirjoituksen, toteutuksen ja kuvauksen toteuttivat Taikan mediataiteen periodi 6B:n ja Salpakankaan yleisen kuvataiteen opiskelijat ja animaation äänet Asikkalan ja Orimattilan yleisen tpon musiikin opiskelijat.