6B Mediataiteen periodi

Tehtävät

Muutama tehtäväesimerkki lukuvuodelta 2020-2021.
Tehtävät nivoutuvat allaoleviin Taikan ops:n tavotteisiin ja sisältöihin.

Maskiselfie
Recycling logos
Light drawing

TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA, OPINTOKOKONAISUUS 3, Mediataiteen periodit 6-8

TAVOITTEET

Taidesuhde: 

 • Mediataiteen ilmaisukeinoni kehittyvät ja monipuolistuvat, Työskentelen hyödyntäen mediataiteen eri osa-alueita
 • Harjaannun oman mediasuhteen rakentamiseen ja mediakulttuurin tarkasteluun sekä omaan ilmaisuun ja kokeiluun
 • Opin käyttämään mediataiteen liittyviä peruskäsitteitä ja tutustun erilaisiin työskentelytapoihin, materiaaleihin ja tekniikoihin

Visuaalinen lukutaito:

 • Visuaaliset ilmaisukeinoni monipuolistuvat. Harjaannun tutkimaan  mediataiteen visuaalista kieltä
 • Opin havainnoimaan mediataiteen kulttuurillista merkitystä yhteiskunnassa
 • Opin tunnistamaan mediataiteille ominaiset tuotanto- ja esitystavat. Tutustun mediataiteiden kulttuureihin ja eri taiteenalojen vuorovaikutukseen

Osallisuus ja vaikuttaminen:

 • Harjaannun keskustelemaan mediataiteesta ja arvioin omia ja muiden töitä asiaan kuuluvalla käsitteistöllä
 • Tunnistan mediataiteen välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja
 • Käytätän mediateknologiaa osallistumiseen ja vaikuttamiseen 


SISÄLLÖT

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot:

 • Käytän erilaisien välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia
 • Opetuksessa käsitellään teknologiaa mediataiteet läpäisevänä ilmiönä. Teknologiaa tutkitaan ilmaisun ja esittämisen välineenä ja sisältönä
 • Oman työskentelyn kautta kehitetään omaa mediasuhdetta, ilmaisua sekä mediateknologista osaamista ja tuntemusta mediataiteiden välinein

Omat kuvat:

 • Etsin kiinnostavia kuvakulttuureja ja keskustelen niiden sisällöistä. Hyödynnän oman työni suunnittelussa kuvallisia innoituksen lähteitäni
 • Käsittelen omia havaintoja ja itselleni merkityksellisiä kokemuksista ja osallisuutta mediaympäristössä; Tutkin merkityksellisiä kokemuksiani ja kirjaan niitä portfolioon
 • Opetuksen sisältöjä rakennetaan oppilaan omista mediaympäristöistä ja -välineistä

Taiteen maailmat:

 • Tutustun mediataiteen historiaan
 • Tutustun myös nykytaiteen erilaisiin toimintatapoihin; Hyödynnän ajankohtaisia taiteen toimintatapoja mediataiteessa
 • Perehdytään mediataiteiden kulttuureihin ja toimintatapoihin (elokuvan ja videotaiteen, mediataiteen, valokuvan, äänitaiteen, pelien, ohjelmistotaiteen, installaation, performanssin ja kulttuurihäirinnän traditiot)

Visuaalinen ympäristö:

 • Tutkin erilaisia mediaympäristöjä
 • Pohdin vastuullista ja turvallista toimintaa (Kestävä kehitys, kierrätys; ekologisuus)

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä