Kuvataide ja muotoilu

Kuvataidetta Wellamo-opistossa

Kuvataideopetus virittää ja syventää kuvataiteen harrastamista, antaa opiskelijoille tarpeelliset perustiedot ja taidot taiteen tuottamiseen sekä kokea omaa henkistä kasvua taideaineiden avulla.

Opiskeltavia tekniikoita ovat piirustus, maalaus, taidegrafiikka, keramiikka, valokuvaus ja mediataide sekä kokeellinen kuvataide eri ilmaisumuotoineen.