7A Erilaiset ympäristöt- periodi

Muutamia esimerkkejä Erilaiset ympäristöt- periodin tehtävistä

Periodin tehtävät perustuvat Taikan opsin tavoitteisiin ja sisältöihin.

TAIDE- JA MUOTOILUKOULU TAIKA

OPINTOKOKONAISUUS 3, ERILAISET YMPÄRISTÖT PERIODI 6-8

Elin- ja asumisympäristöön kuuluvat luonnon lisäksi sosiaalinen, taloudellinen kulttuurinen, eettinen ja esteettinen ulottuvuus; opin ymmärtämään ympäristöä moniaistisesti omasta elinpiiristä lähtien, omien henkilökohtaisten kokemusten, elämysten ja merkityksellisiksi koettujen ilmiöiden innoittamana

 

TAVOITTEET

Taidesuhde:

 • Suhteeni erilaisiin ympäristöihin kehittyy: tutustun erilaisiin Luonnon- ja rakennettuihin ympäristöihin
 • Ympäristöherkkyyden rakentuminen
 • Tutustun peruskäsitteisiin, erilaisiin työskentelytapoihin, materiaaleihin ja tekniikoihin

 

Visuaalinen lukutaito:

 • Muotoilulliset ja visuaaliset ilmaisukeinoni monipuolistuvat
 • Tunnistan ympäristön kulttuuriperinnön; sen monikulttuurisuuden

Osallisuus ja vaikuttaminen:

 • Rakennan identiteettiäni suhteessa monikulttuuriseen ympäristöön
 • Opin tunnistamaan ympäristön esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja
 • Hyödynnän kokemusmaailmaani, harjoittelen moniaistillista havaitsemista

 

SISÄLLÖT

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot:

 • Opettelen käyttämään erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia asioiden ja ilmiöiden näkyväksi tekemisessä
 • Omista kokemuksista rakentuva ympäristösuhde
 • Opettelen hyödyntämään historiallisia kuvastoja oppimiseni tuken

Omat kuvat:

 • Havainnoin ympäristöä moniaistisesti. Rakennan identiteettiäni suhteessa elämis- ja asumisympäristöön
 • Opettelen tutkimaan ja tuomaan näkyväksi ympäristöstä lähteviä merkityksellisiä havaintoja ja kokemuksiani ja kirjaamaan niitä portfolioon

 

Taiteen maailmat:

 • Tutustun muotoilun ja arkkitehtuurin alojen uuteen ja historialliseen kirjallisuuteen
 • Tuon näkyväksi vision todellisesta tai fiktiivisestä ympäristöstä

 

Visuaalinen ympäristö:

 • Havainnoidaan rakennettujen- ja luonnonympäristöjen ilmiöitä suhteessa asumiseen
 • Pohdin vastuullista ja turvallista toimintaa (Kestävä kehitys, kierrätys; ekologisuus)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä