Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Paikallinen tarkennus

Vetelin koulujen toiminnassa tehtävillä arkisilla valinnoilla ohjataan esimerkin kautta oppilaita vastuuteen ympäristöstään ja kestävään elämäntapaan. Ruokahuollossa suositaan mahdollisuuksien mukaan lähellä tuotettuja raaka-aineita, luomua ja reilun kaupan tuotteita. Ruuan alkuperä laitetaan näkyviin. Ruokahävikki minimoidaan ja käyttökelpoinen ylijäämäruoka otetaan hyötykäyttöön. Muissakin hankinnoissa pyritään huomioimaan paikallisuus ja eettisyys. Jätteet lajitellaan koko kouluyhteisössä. Suositaan mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja. Oppilaat osallistuvat yhteisvastuullisesti koulun ja lähiympäristön siistinä pitämiseen ja pitävät osaltaan huolta yhteisestä omaisuudesta. Koulujen piha-alueet pidetään turvallisina, liikunnalliseen ja inspiroivaan välituntikäyttöön. Koulun käytännöissä kasvatetaan oppilaita energian vastuulliseen käyttöön. Oppilaita ohjataan vapaaehtoistyöhön.

Koulun kestävät arkivalinnat

Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea.

Tulevaisuususkon rakentaminen

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.