eTwinning

Oriveden yhteiskoulu on eTwinning-koulu!

Yhteensä 4485 oppilaitokselle ympäri Eurooppaa myönnettiin eTwinning-koulu-nimike vuosiksi 2023–2024. Suomesta nimikkeen sai neljä oppilaitosta: Kouvolan yhteislyseo Kouvolasta, Kärpäsen peruskoulu Lahdesta, Lapin koulutuskeskus REDU Rovaniemeltä ja Oriveden yhteiskoulu Orivedeltä.

eTwinning-koulut muodostavat eurooppalaisen verkoston, joka kannustaa muita kouluja kehittämään niin eTwinning-toimintaansa kuin kansainvälistä toimintaansa.

eTwinning-koulu-nimike kertoo paitsi yksittäisten opettajien niin myös koko koulun aktiivisesta osallistumisesta ja sitoutumisesta eTwinning-toimintaan.

Nimikkeen saaneet koulut ovat edelläkävijöitä näillä alueilla:

 • digitaaliset käytännöt
 • internetin turvallinen käyttö
 • innovatiiviset ja luovat pedagogiset menetelmät
 • henkilöstön ammatillisen kehittämisen edistäminen
 • yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen sekä henkilöstön että oppilaiden parissa


Lue lisää eTwinning-koulunimikkeestä täältä: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/etwinningin-laatumerkit-ja-muut-tunnustukset

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2023/etwinning-kouluiksi-nimitettiin-suomesta-nelja-osallistavaa-ja-innovatiivista

Oriveden yhteiskoulun eTwinning-hankkeet lukuvuonna 2021 - 2022

Oriveden yhteiskoulun eTwinning-toimintaa käynnisteltiin 9.9. eTwinning-työpajassa


Oriveden yhteiskoulun eTwinning-projektit lukuvuonna 2021-2022: 

European Friends
Nature in Europe
Hello Teenager!
Inclusiveness, Culture and Traditions: How heritage bridges distances (TIC)
International Teaching Academy

Yhteiskoulun lukuvuoden 2021-2022 eTwinning-toimintaa ideoitiin ja suunniteltiin yhteiskoulun ja lukion yhteisessä eTwinning-työpajassa torstaina 9.9.2021. 

Päivä käynnistyi yhteisellä aamupalalla, jonka aikana käytiin esittäytymiskierros. Osallistujat kertoivat toisilleen aikaisemmista eTwinning-kokemuksistaan sekä odotuksistaan työpaja-työskentelyltä. Mukana pajassa oli sekä kokeneempia eTwinnaajia että uusia tulokkaita ilman aikaisempaa kokemusta eTwinning-työskentelystä. Eri oppiaineet olivat myös laajasti edustettuina työpajassa: historia, yhteiskuntaoppi, ET englanti, ruotsi ja saksa. Kaikkia osallistujia yhdistivät toiveet saada yleisesti tietoa eTwinningistä sekä päästä työpajassa suunnittelemaan miten ottaa eTwinning mukaan osaksi oman oppiaineen opetusta sekä koulun kv-toimintaa. Sovimme, että pajapäivän päätteeksi kaikilla osallistujilla olisi jo joitakin valmiita suunnitelmia luotuna. 

Aamupalan jälkeen tutustuttiin yleisesti eTwinningiin, käytiin läpi mitä eTwinning on, mitä kaikkea eTwinning tarjoaa sekä miten tätä kaikkea voisi hyödyntää omassa opetuksessa ja ammatillisessa kehittymisessä. 

Seuraavaksi eTwinning-työpajassa katsoimme yhdessä webinaaritalleenteen "Meidän koulusta eTwinning-koulu". Oriveden yhteiskoulun lukuvuosisuunnitelmaan on kirjattu, että yksi koulun toiminnan tavoitteista on saavuttaa eTwinning-koulustatus. eTwinning-koulustatuksen tähtääminen on luonteva jatke yhteiskoulun viime lukuvuoden eTwinning-työskentelylle. Viime lukuvuonna yhteiskoulun oppilaita oli mukana yhteensä kahdeksassa eri eTwinning-hankkeessa. Viisi hankkeista päättyi viime lukuvuoden lopussa ja kesäkuussa näille viidelle, päättyneelle hankkeelle myönnettiin kansallinen eTwinning-laatumerkki.

Webinaaritallenteen katselun jälkeen aloitettiin eTwinning-työskentelyn suunnittelu. Suunnittelussa hyödynnettiin Luokkahuoneena Eurooppa -blogista löytyvää projektinsuunnittelupohjaa


Päivän päätteeksi yhteiskoulun eTwinning-suunnitelmat näyttävät tältä: 

 • Yhteiskoulun Erasmus+ -hankkeessa Hello Teenager! hyödynnetään eTwinningiä.
 • 7. luokkalaiset aloittavat osana englannin opintoja uuden eTwinning-projektin yhdessä italialaiskoulun kanssa.
 • 9. luokkalaiset jatkavat osana biologian ja englannin opintoja viime lukuvuonna käynnistynyttä Nature in Europe -projektia. Mukana projektissa koulut Puolasta, Italiasta, Turkista ja Ranskasta. 
 • Lukiolaiset aloittavat osana historian opintoja yhteisen eTwinning-projektin saksalaiskoulun kanssa.
 • Yhteiskoulun ja Eräjärven koulun oppilaita osallistuu maailmanlaajuiseen GOLD-hankkeeseen, jonka hanketyöskentelyssä hyödynnetään eTwinningiä. 
 • eTwinning-työskentelyä hyödynnetään osana yhteiskoulun monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 
 • Yhteiskoulun ja lukion opettajille tarjotaan jatkossakin eTwinning-työpajoja, joissa opettajat ja oppilaat pääsevät yhdessä suunnittelemaan hanketyöskentelyä yhdessä. 
 • Tulevissa opekokouksissa esitellään opettajille eTwinningin tarjoamia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. 
 • Yhdeksi yhteiskoulun lukuvuoden 2021-2022 tavoitteeksi on asetettu eTwinning-koulustatus. Lue lisää eTwinning-kouluista täältä. 

Liitteet:

eTwinning-koulu

Oriveden yhteiskoulun eTwinning-hankkeet lukuvuonna 2020 - 2021

Oriveden yhteiskoulun eTwinning-hankkeet lukuvuonna 2020 - 2021


Oriveden yhteiskoulussa on ollut käynnissä kuusi eTwinning-hanketta lukuvuonna 2020 - 2021, lisäksi koulumme Erasmus+ -hankkeen Hello Teenager! työskentelyssä hyödynnetään eTwinningiä, samoin maailmanlaajuiden GOLD-hankkeen tulosten jakamisessa. 

Developing English Communicative Competence through Creative Methods

Do you Speak English?

Green Teens News

Modern Fairytales in Comics

Meet Me Here, United in Diversity

Nature in Europe

GOLD - Global Ownership of Learning and Development

Hello Teenager!

Mitä on eTwinning?

eTwinning tarjoaa eurooppalaisille opettajille mahdollisuuden luoda yhteyksiä, jakaa ideoita ja ennen kaikkea työskennellä yhdessä etäisyyksistä riippumatta. Se tekee tieto- ja viestintätekniikasta luonnollisen osan koulutyötä ja antaa oppilaille mahdollisuuden tutustua muihin oppilaisiin ja käyttämään opittua kielitaitoa autenttisessa ympäristössä. eTwinning on tarkoitettu opettajille ja oppilaille sekä kaikille muille koulussa työskenteleville. eTwinning antaa työvälineet eurooppalaisten kumppanien löytämiseen, yhteisen projektin luomiseen ja projektin toimintaan.

Lisätietoa eTwinning-työskentelystä Opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/mika-etwinning

Lue lisää täältä: http://etwinningambfinland.blogspot.com/p/blog-page.html

Hello Teenager!

Oriveden yhteiskoulun ja lukion Erasmus+ -hanke 2020 - 2022. 


Yhteiskoulun Erasmus+ hanketyöskentelyssä hyödynnetään eTwinningin tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia. Tutustu hankkeen Twinspaceen tästä!

Green Teens News

Oriveden yhteiskoulu osallistuu lukuvuonna 2020 - 2021 eTwinning-projektiin Green Teens News
Projektin Twinspace:

Do you speak English?

Oriveden yhteiskoulu osallistuu lukuvuonna 2020 - 2021 eTwinning-projektiin Do you speak English? 


Projektin Twinspace: 

Finland and Italy : let’s cross our cultures!


eTwinning project 11/2019 - 5 /2020
Bartolena Middle School, Livorno, Italy and Oriveden yhteiskoulu, Orivesi, Finland


Finland and Italy : let’s cross our cultures!

The aim of our project was to understand and foster the cross-cultural awareness of students by integrating their individual development, IT, culture and language learning.

This project provided cultural diversity activities in a variety of settings, for example workshops, informative posters and presentations for students between 12-14 years old and the working language is English.

All project activities were uploaded in TwinSpace. At the end of this project, the students were expected to learn the importance of cultural diversity and gain cultural awareness. The pupils had the possibility to step beyond one’s own culture and successfully interact with peers from linguistically and culturally diverse backgrounds. We combined theoretical understanding with practical application of a wide range of motivating and creative activities.


 

Project info

 • Language: English

 • Age group: 12-14

 • Schools: Bartolena Middle School, Livorno, Italy and Oriveden yhteiskoulu, Orivesi, Finland

 • School subjects: English Language, Art, Geography

 

Description of the aims of our project:

- To elevate cultural awareness

- To study the cultural background of the students coming from different countries

- To do cultural activities via twinspace blog and share these documents with other students.

- To organize an informative presentation of different countries

 

Description of the working methods

1st month: An icebreaking activity: Padlet activity in which students and teachers introduce themselves. Group formation, project and participants registration on Etwinning website

2nd month: Getting-to-know-each-other, Christmas and New Year’s Eve traditions, winter passions (informative cards, slideshows or other). Competition for the best project logo

3rd month: information exchange : “My school” (videos, slideshows and pictures)

4 th month: information exchange : “My hometown, my country” (any form e.g. Powerpoint, video, pictures, posters, slideshows...)

5th month: “ A famous woman of my country”: create a slideshow and goolge form survey

6th month: “cross cultural meeting” (with Skype) and follow up activities:


Evaluation

Groups should complete “Page 6: Evaluation” of their research paper. They need to provide some feedback on their own work: what would you do differently if you or someone else was going to do this research again? What tips/advice do you have? What lessons have you learned from the project?


Goodbye messages

At the end of the project pupils write a short goodbye message including ONE thing they have learned during the project and a piece of advice they will implement when using the internet from now on.

Survey for pupils

Pupils respond to an end of project survey created by the teachers including questions like: “Did you enjoy taking part in a project with other countries?”, “Which task did you like the most?”, “What skills did you improve as a result of the project?” etc.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä