Perusopetus

Otteita Oriveden perusopetuksen opetussuunnitelmasta

Arvot ja toimintakulttuuri

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee myös tukea kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Peruskoulun aikana pyrimme rakentamaan oppilaille orivesiläiseen kulttuuriympäristöön tukeutuvan yhteisöllisen, vastuuntuntoisen kotiseutuidentiteetin. Tavoitteenamme on, että orivesiläiset lapset ja nuoret kasvavat hyvän itsetunnon omaaviksi suomalaisiksi, joille maailma on avoin ja monikulttuurinen.

Tarpeelliset tiedot ja taidot

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja taitoja että tiedonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista. Taitojen merkitys korostuu.

Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Asetuksessa korostuu vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetustyön resurssina. Samoin korostuu kasvua ja oppimista edistävän toimintakulttuurin sekä toimivan oppilashuollon merkitys.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Sitä tukee kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute.

Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta

Oriveden koulujen opetus- ja kasvatustyössä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Kaikissa oppiaineissa korostamme oppilaille yksilön toimien vaikutusta sekä vastuuta luonnosta, ihmisistä ja tulevaisuudesta. Kunnioitamme yksilöllisyyttä ja yksilön oikeuksia ja painotamme yhteisen vastuun merkitystä hyvän elämän edellytyksenä. Korostamme selkeästi sitä, että itsekeskeinen omaneduntavoittelu on ihmisyhteisön kokonaisuuden ja yksilönkin kannalta tuhoisaa.

Ajatus yhtenäisestä perusopetuksesta ohjaa toimintamme suunnittelua. Rakentamaan oppilaille johdonmukaisesti etenevän oppimispolun esikoulusta peruskoulun kautta jatko-opintoihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä