Kansainvälisyys ja globaalikasvatus

Kansainvälisyystoiminta Oriveden yhteiskoulussa
Kansainvälisyys on näkyvä osa Oriveden yhteiskoulun arkea


Kv-toimintamme painopisteinä ovat nuorten hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus. Oriveden yhteiskoulun kansainvälisyys – ja globaalikasvatuksen tavoitteena on kasvattaa koulun oppilaista ennakkoluulottomia, erilaisuutta arvostavia maailmankansalaisia. Tavoitteita ovat myös kulttuurien ja kielten moninaisuuden sekä oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostaminen. Oriveden yhteiskoulu kansainvälisyys-toiminnassa noudatetaan alueellista yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatuksen suunnitelmaa.

Tavoitteena vastuullinen maailmankansalaisuus ja työelämätaidot

Koulun kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuullisia maailmankansalaisia, joille kestävän tulevaisuuden rakentaminen on pysyvä osa nuoren elämää ja arkipäivän valintoja. Kv-toiminnan tavoitteena on kehittää oppijoiden sekä koulun henkilökunnan taitoja työskennellä monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä, mitkä ovat keskeisiä tulevaisuuden työelämätaitoja. 
Oriveden yhteiskoulu on UNESCO-koulu

Oriveden yhteiskoulu kuuluu UNESCO ASPNet-kouluverkostoon (UNESCO Associated Schools Network). Yhteiskoululle myönnettiin UNESCO-koulustatus kesäkuussa 2023. 

Unesco-kouluverkostoon kuuluvat koulutusalan instituutiot toimivat kestävän tulevaisuuden rakentajina ja maailmankansalaisuuteen kasvattajina. Ne tarjoavat ja kehittävät laadukasta koulutusta, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, oikeutta, vapautta ja inhimillistä kehitystä maailmassa.

Lue lisää UNESCO-koulutoiminnasta täältä:
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/unesco
Erasmus+ -hanketyöskentelyä

Oriveden koulujen kansainvälisyystoimintaa ohjaa vahvasti Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelma. Opetushallistus myönsi Oriveden kouluille keväällä 2021 akkreditoinnin eli ns. Erasmus+ -jäsenyyden uudelle Erasmus+ -ohjelmakaudelle 2021 - 2027. 

Erasmus+ -suunnitelmaan on kirjattu kymmenen strategista tavoitetta Oriveden koulujen kansainvälisyystoiminnalle. Oriveden kaupungin globaalikasvatuksen työryhmä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista säännöllisesti. 

Erasmus+ -suunnitelman mukaisesti vähintään 10% Oriveden yhteiskoulun oppilaista ja henkilökunnasta osallistuu kv-liikkuvuuksiin lukuvuosittain. Liikkuvuuksien toteutuksessa hyödynnetään myös virtuaalista yhteistyötä eurooppalaiskoulujen kanssa.Globaalikasvatusta

Lukuvuoden 2023 – 2024 aikana kansainvälisyys- ja globaalikasvatusteemoja käsitellään hanketyöskentelyn lisäksi koulun monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Koulun globaalikasvatustiimi vastaa erilaisten kansallisten ja kansainvälisten teemapäivien ja -viikkojen suunnittelusta ja toteuksesta.eTwinning

Oriveden yhteiskoulu kuluu eurooppalaiskoulujen eTwinning-yhteisöön.

Tutustu Oriveden yhteiskoulun eTwinning-yhteistyöhön:
https://peda.net/orivesi/perusopetus/yhteiskoulu/kansainv%C3%A4lisyys/etwinning

Oriveden yhteiskoululle on myönnetty lukuvuodelle 2023-2024 eTwinning-koulu nimike. eTwinning-koulut muodostavat eurooppalaisen verkoston, joka kannustaa muita kouluja kehittämään niin eTwinning-toimintaansa kuin kansainvälistä toimintaansa.

eTwinning-koulu-nimike kertoo paitsi yksittäisten opettajien niin myös koko koulun aktiivisesta osallistumisesta ja sitoutumisesta eTwinning-toimintaan.

Nimikkeen saaneet koulut ovat edelläkävijöitä näillä alueilla:

  • digitaaliset käytännöt
  • internetin turvallinen käyttö
  • innovatiiviset ja luovat pedagogiset menetelmät
  • henkilöstön ammatillisen kehittämisen edistäminen
  • yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen sekä henkilöstön että oppilaiden parissa

Lue lisää eTwinning-koulunimikkeestä täältä: 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/etwinningin-laatumerkit-ja-muut-tunnustukset

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2023/etwinning-kouluiksi-nimitettiin-suomesta-nelja-osallistavaa-ja-innovatiivista

Lukuvuoden 2020 - 2021 eTwinning-hankkeista viisi palkittiin kansallisella laatumerkillä. Neljä hanketta sai eurooppalaisen laatumerkin ja kaksi hankkeista oli mukana ehdokkaana Suomessa parhaiten toteutettujen eTwinning-hankkeiden joukossa ja toinen hankkeista palkittiin yhtenä vuoden parhaana suomalaisprojektina! 

Opetushallituksen julkaisema uutinen palkitusta projektista:
"Vuoden parhaissa eTwinning-projekteissa korostui vuorovaikutus ja yhteisölliseen tekemiseen kasvaminen"GOLD - Global Ownership of Learning and Development

Oriveden yhteiskoulu on Eräjärven koulun kanssa mukana maailmanlaajuisessa GOLD -hankkeessa, jossa ovat mukana yhteiskoulun lisäksi koulut Yhdysvalloista, Intiasta, Ghanasta, Turkista ja Italiasta. Hankkeen tavoitteita ovat YK:n Agenda2030 tavoitteiden tunnetuksi tekeminen sekä kulttuuriperintö. Hanketyöskentelyssä maat tekevät kuukausittain yhteistyötä ja yhteistyön tulokset julkaistaan kuukausittain ilmestyvässä verkkolehdessä. 

Lokakuun 2020 GOLD -lehdessä esiteltiin partnerikoulut. Lokakuussa koulut toteuttivat yhteistyötä kirjeenvaihdon muodossa sekä videopalavereja järjestämällä. Muita lehtijulkaisujen teemoja olivat mm. partnerimaiden ruokakulttuuri, kansantarut ja kulttuuriperintö, äidinkielet sekä suositut urheilulajit sekä muut harrastukset. 

Oriveden yhteiskoulun kansainvälisyystoiminnan kehitysaskeleita 

Oriveden yhteiskoulun kansainvälisyystoiminta käynnistyi lukuvuonna 2016-2017, kun koulu lähti mukaan ensimmäiseen eTwinning-hankkeeseen Our European hometowns now and then yhdessä portugalilais- ja kroatialaiskoujen kanssa. Kansainvälisyystoiminnan käynnistämisen tukemiseksi yhteiskoulu haki ja sai rahoitusta Erasmus+ KA1 Job shadowing -opettajavaihtojen toteuttamiseen lukuvuonna 2017-2018.

Yhdessä näiden tuttujen yhteistyökumppanikoulujen (Portugali, Italia, Kroatia) kanssa Yhteiskoulu haki ja sai rahoituksen Oriveden yhteiskoulun koordinoimalle Erasmus+ KA2 -hankkeelle Everybody matters lukuvuosille 2018-2019 ja 2019 - 2020.

Vuoden 2020 hakukierroksella yhteiskoulu sai rahoituksen kahdelle kahden vuoden Erasmus+ KA1 ja KA2 hankkeelle. Uudessa Hello Teenager! -hankkeessa mukana ovat vanhojen tuttujen kumppanikoulujen lisäksi Oriveden lukio ja Oriveden lukion saksalainen kumppanikoulu. Staff mobility -täydennyskoulutushankkeessa uusia kohdemaita olivat Ranska, Islanti ja Iso-Britannia. Liitteet:

Kansainvälisyys ja globaalikasvatus Oriveden yhteiskoulussa lukuvuonna 2021 - 2022

Oriveden yhteiskoulu mukana paikallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Globaalipolku - Globaali- ja kansainvälisyyskasvatusta Tampereen seudulla:
https://globaalipolku.blog/


Tampereen seudun Maailmakoulu:
https://globaalipolku.blog/tampereenseudunmaailmankoulu/


Maailmankoulu:
https://maailmankoulu.fi/


Oriveden kielipolku:
https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2


Oriveden kv- ja globaalikasvatuksen kehittäjätiimi 2021 - 2022:
https://globaalipolku.blog/orivesi/


Oriveden kaupungin Erasmus+ akkreditointi: 

https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat/erasmus-akkreditointi


Alueellinen yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatuksen ja kansainvälisyyden suunnitelma vuosille 2019 - 2021:

http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2019/alueellinenGLOPSsuunnitelma2019.pdf


Kestävän tulevaisuuden rakentaminen, Oriveden koulujen yhteinen VESO 6.8.2019 (Tiina Sarisalmi):
https://peda.net/orivesi/ope-koulutukset/veso-6-8-2019/ktryv2:file/download/667d33c52b7ef3d2497b7f40a12f461ba9fdd375/VESO-2019-Kest%C3%A4v%C3%A4n%20tulevaisuuden%20rakentaminen.pdf


Luokkahuoneena Eurooppa - eTwinning:
http://etwinningambfinland.blogspot.com/p/blog-page.html


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä