Kansainvälisyys

Job shadowing -opettajavaihto lukuvuonna 2017-2018

Lukuvuoden 2017-2018 aikana Oriveden yhteiskoulu toteuttaa neljä yhden viikon mittaista opettajaliikkuvuutta. Kaksi opettajaa vieraili marraskuussa Italiassa ja maaliskuussa kaksi opettajaa matkustaa Kroatiaan. Opettajavaihtojen tavoitteena on luoda koululle pysyviä yhteistyösuhteita muihin eurooppalaiskouluihin ja käynnistää näiden koulujen kanssa pysyviä yhteistyökuvioita.


Italia
Italialaiseksi kumppanikouluksi valikoitui Liceo classico "Pilo Albertelli", joka sijaitsee Roomassa Santa Maria Maggiore -kirkon vieressä. Koululle on helppo matkustaa julkisilla kulkuneuvoilla. Italialaiskoulu löytyi eTwinning kumppanifoorumin kautta. Molempien koulujen tarpeet kohtasivat: Roomalaiskoulu etsi pohjoismaalaisia yhteistyökumppaneita, yhteiskoulu etsi italialaiskoulua jonka kanssa aloittaa kv-yhteistyö ja jonne olisi helppo matkustaa oppilaiden kanssa.

Italialaiskoulussa opiskelee noin 700 oppilasta, jotka ovat iältään 14-18-vuotiaita. Koulu on vanha ja arvostettu. Koulu on aktiivisesti mukana monenlaisessa kansainvälisyystoiminnassa. Job shadowing -viikon aikana käynnistyi koulujen yhteinen eTwinning-hanke, jonka käynnistyksessä olivat mukana myös koulut Portugalista ja Kroatiasta. Aiheena on 100 vuotta oman kotiseudun historiaa. Oppilaat tutustuvat oman kotiseutunsa historiaan ja kertovat siitä muiden koulujen oppilaille tekstien, kuvien videoiden ja yhteisten videoneuvottelujen välityksellä.

Yhteiskoulun opettajista Roomassa vieraili kaksi opettajaa, yksi kielten opettaja ja yksi erityisopettaja. KV-asioista vastaavalla kieltenopettajalla oli tavoitteena tutustua koulun kv-toiminnasta vastaaviin opettajiin ja ideoida heidän kanssaan tulevaa yhteistyötä. Erityisopettaja oli kiinnostunut erityisopetuksesta isäntäkoulussa.

Viikko alkoi perin "italialaisittain": Suomalaisopettajille ilmoitettiin, että koulu on suljettu bussi- ja metrolakon vuoksi. Ensimmäinen vierailupäivä kului siis alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Rooman ihastellessa. Lauantaina koulussa vierailtaessa selvisikin, että kylläpä koulu olikin ollut auki, mutta kouluun oli saapunut vain pieni osa oppilaista lakon vuoksi. Koulussa opettajat otti vastaan koulun kv-toiminnast vastaava koulun englannin kielen opettaja. Hän esitteli koulun ja koulun esittelyn lisäksi suomalaisopettajat vierailivat muutamalla oppitunnilla.

Viikon aikana suomalaisopettajat olivat mukana englannin tunneilla, joilla keskusteltiin paljon oppilaiden ja opettajien kanssa Suomesta, suomalais- ja italialaiskoulujen eroista sekä kansainvälisyydestä. Oppilaat olivat erittäin kiinnostuneita Suomesta ja innoissaan kuullessaan tulevista kv-yhteistyösuunnitelmista.

Erityisopetukseen on panostettu Italiassa, mutta koulun erityisopettaja kritisoi hieman tuen kohdistamistamista, josta johtuen koulun erityisopettaja koki välillä turhautumista työssään. Toisaalta on hienoa, että siihen halutaan panostaan ja oppilaita pyritään tukemaan entistä tehokkaammin.

Tuliaisina yhteiskoululle Italiasta oli vaihtoon osallistuneilla opettajilla käynnistetty eTwinning - hanke sekä alustavia suunnitelmia tulevasta Erasmus+ KA2 -hankkeen osalta sekä runsaasti positiivista energiaa uusien, pysyvien yhteistyökuvioiden luomista varten!
Rooma.jpg