Oppilaan tuki

Oppilaan tuki

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on koulun välityksellä käytössään moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka tulee avuksi erilaissa elämän ongelmatilanteissa.

Oppilaan tukihenkilöihin (kuraattori, opettajat, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja) voi ottaa yhteyttä suoraan tai luokanopettajan tai luokanvalvojan välityksellä.

Hätätilanteissa kokoontumispaikkana toimii yläkenttä.