Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 2

Musiikin tavoitteet vuosiluokalla 2

Osallisuus

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutait

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä
L4 Monilukutaito

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7
ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 2

S1 Miten musiikissa toimitaan
 • Oppilas osallistuu toimintaan laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen sekä draaman ja kuvataiteen keinoja hyödyntäen
 • Oppilas rohkaistuu omiin luoviin tuotoksiin ja improvisointiin turvallisissa raameissa esim. pienryhmissä
 • Oppilas opettelee kuuntelemaan musiikkia (elämyksellisesti ja erottamaan kuullusta asioita)
 • Oppilas opettelee soittamista (kehosoittimet, pienrytmisoittimet, laattasoittimet ja kantele)
S2 Mistä musiikki muodostuu
 • Oppilas tutustuu musiikin peruskäsitteisiin:
  • rytmi ja kesto (perussyke ja sanarytmit, pitkä/lyhyt ääni)
  • melodia (sävelkorkeus: korkea/matala, melodian kulku: nouseva/laskeva)
  • voima (äänen voimakkuus ja dynamiikan alkeet)
  • väri (äänten sävyerot)
 • Oppilas tutustuu musiikin merkitsemistapoihin (esim. rytmimerkit, nuottien nimet, kuvionuotit)
 • Oppilas tutustuu niihin musiikkikäsitteisiin (esim. sanasto, merkit), jotka liittyvät olennaisesti musiikin tekemiseen musiikintunnilla. Ei vain termejä termien vuoksi!

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Osallistutaan oman yhteisön ja lähiympäristön musiikkielämään

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

 • Monipuolinen ohjelmisto (laulut,leikit lorut liikunta)
 • Osa ohjelmistosta valmistetaan viimeistellyksi kokonaisuudeksi esitettäväksi esim. koulun yhteisissä tilaisuuksissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä