Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Musiikin tavoitteet vuosiluokalla 1

Osallisuus

T1
ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito


Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Miten musiikissa toimitaan:
 • Oppilas osallistuu toimintaan laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen sekä draaman ja kuvataiteen keinoja hyödyntäen
 • Oppilas rohkaistuu omiin luoviin tuotoksiin ja improvisointiin turvallisissa raameissa esim. pienryhmissä
 • Oppilas opettelee kuuntelemaan musiikkia (elämyksellisesti ja erottamaan kuullusta asioita)
 • Oppilas opettelee soittamista (kehosoittimet, pienrytmisoittimet, laattasoittimet ja kantele)
S2 Mistä musiikki muodostuu:
 • Oppilas tutustuu musiikin peruskäsitteisiin:
  • rytmi ja kesto (perussyke ja sanarytmit, pitkä/lyhyt ääni)
  • melodia (sävelkorkeus: korkea/matala, melodian kulku: nouseva/laskeva)
  • voima (äänen voimakkuus ja dynamiikan alkeet)
  • väri (äänten sävyerot)
 • Oppilas tutustuu niihin musiikkikäsitteisiin (esim. sanasto, merkit), jotka liittyvät olennaisesti musiikin tekemiseen musiikintunnilla. Ei vain termejä termien vuoksi!

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

Osallistutaan oman yhteisön ja lähiympäristön musiikkielämään

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

 • Monipuolinen ohjelmisto (laulut,leikit, lorut, liikunta)
 • Osa ohjelmistosta valmistetaan viimeistellyksi kokonaisuudeksi esitettäväksi esim. koulun yhteisissä tilaisuuksissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä