Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 2

Liikunnan tavoitteet vuosiluokalla 2

Fyysinen toimintakyky

T1
Fyysiseen aktiivisuus ja kokeilunhalu, itsensä ilmaisu liikunnan avulla
T2 Havaintomotoristen taitojen harjoittaminen, liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytäminen
T3 Motoristen perustaitojen oppiminen ja soveltaminen eri vuodenaikoihin
T4 Turvalliseen liikkumiseen harjaantuminen eri ympäristöissä, välineillä ja telineillä
T5 Vesiliikuntaan tutustuminen ja alkeisuimataidon oppiminen
T6 Turvallinen ja asiallinen toiminta liikuntatunneilla
L3 Itsestä huolehtiminen, arjen taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Sosiaalinen toimintakyky

T7
Toiminnan ja tunneilmaisun säätely vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
T8 Työskentelytaitojen ja sääntöjen noudattamisen sekä yhteisvastuullisuuden oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Psyykkinen toimintakyky

T9
Myönteisen minäkäsityksen vahvistuminen, vastuun ottaminen liikuntatuntien onnistumisesta
T10 Myönteisten liikuntakokemusten saaminen ja omien toimintakyvyn rajojen kokeilu
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Liikunnan sisällöt vuosiluokalla 2

S1 Fyysinen toimintakyky

Välineitä käytetään rohkeasti ja oppilaslähtöisesti kokeillen, pyritään ohjaamaan oppilaita kohti oikeita suoritustekniikoita positiivisen palautteen, kokeilun ja ohjatun oivaltamisen kautta. Harjoittelua toteutetaan monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä (esim. sali, luonto, lumi ja jää).

  • leikit ja tehtävät sekä liikuntamuodot, joissa harjoitellaan tasapainoa ja liikkumistaitoja (esim. kiipeily, juoksu, hyppy)
  • välineenkäsittelytaidot (esim. tehtäviä eri välineillä ja palloleikkejä)
  • kehonhallintataidot (esim. voimistelu- ja musiikkileikit)
S2 Sosiaalinen toimintakyky
  • liikunnalliset sääntöleikit, tehtävät ja pelit (esim. yhteistyö muiden kanssa, kokemus muiden auttamisesta)
S3 Psyykkinen toimintakyky
  • iloa, virkistystä ja onnistumista tuottavat leikit ja tehtävät (esim. emotionaalisesti vaihtelevat tilanteet leikeissä, peleissä ja kilpailuissa)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä