Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Liikunnan tavoitteet vuosiluokalla 1

Fyysinen toimintakyky

T1 Fyysiseen aktiivisuus ja kokeilunhalu, itsensä ilmaisu liikunnan avulla
T3 Motoristen perustaitojen oppiminen ja soveltaminen eri vuodenaikoihin
T4 Turvalliseen liikkumiseen harjaantuminen eri ympäristöissä, välineillä ja telineillä
T6 Turvallinen ja asiallinen toiminta liikuntatunneilla

L3 Itsestä huolehtiminen, arjen taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja arjen taidot

Sosiaalinen toimintakyky

T7 Toiminnan ja tunneilmaisun säätely vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja arjen taidot

Psyykkinen toimintakyky

T9 Myönteisen minäkäsityksen vahvistuminen, vastuun ottaminen liikuntatuntien onnistumisesta (ei arv.)
T10 Myönteisten liikuntakokemusten saaminen ja omien toimintakyvyn rajojen kokeilu (ei arv.)

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Liikunnan sisällöt vuosiluokalla 1

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 1. vuosiluokalla.

S1 Fyysinen toimintakyky

Välineitä käytetään rohkeasti ja oppilaslähtöisesti kokeillen. 1. luokan liikunnan opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilaita kohti oikeita suoritustekniikoita positiivisen palautteen, kokeilun ja ohjatun oivaltamisen kautta. Kilpailua voi käyttää apuna esimerkiksi erilaisissa viestileikeissä.

Fyysisen toimintakyvyn sisältöalueessa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita.

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalisen toimintakyvyn sisältöalueessa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita.

S3 Psyykkinen toimintakyky

Psyykkisen toimintakyvyn sisältöalueessa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä