ÄI16 Ilmaisutaito

Ilmaisutaito (ÄI16)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää ilmaisutaitojaan monipuolisesti ja kokeilee uusia esittämis- ja
  ilmaisutilanteita
 • saa taitoja ja rohkeutta erilaisten esiintymistilanteiden varalle
 • kehittää vuorovaikutustaitojaan ryhmässä
 • saa kosketuksen draamalliseen ilmaisuun ja oppii teatterin peruselementit
 • osaa tulkita ja analysoida erilaisia esityksiä (yhteistyö teatterien kanssa)
 • oppii draamallisen kommunikoinnin taitoja ja draamatekstin laatimisen
  perusteita

Keskeiset sisällöt

 • rentoutumisharjoituksia
 • erilaisia aistiharjoituksia
 • sanatonta viestintää: ilmeiden, eleiden ja asentojen merkitys ilmaisussa
 • äänenkäyttöharjoituksia
 • keskusteluharjoituksia
 • erilaisia ilmaisuharjoituksia: esim. pantomiimia, runonlausuntaa, tarinoiden
  keksimistä, pieniä näytelmiä, musiikkiin eläytymistä, improvisointia,
  statusharjoituksia
 • tietoa erilaisista esityksistä ja niiden analysointia
 • esiintymisen ja ilmaisun teoriaa
 • osallistumista koulun juhlien järjestelyihin
 • mahdollisuuksien mukaan teatterivierailu

Laaja-alaiset osaamisalueet

 • vuorovaikutusosaaminen
 • hyvinvointiosaaminen
 • monitieteinen ja luova osaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen

Opintojakson arviointi: suoritusmerkintä (S)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä