ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus

Kieli- ja tekstitietoisuus (ÄI2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
  • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
  • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
  • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

Keskeiset sisällöt

  • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
  • monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite
  • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet

Laaja-alaiset osaamisalueet

  • vuorovaikutusosaaminen
  • monitieteinen ja luova osaaminen
  • yhteiskunnallinen osaaminen
  • globaali- ja kulttuuriosaaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä