Lohja, Lojo

12.1. 2021 Kasvomaskien käyttösuositus 6.-luokkalaisille / Rekommendation om användning av munskydd för eleverna i årskurs 6

THL on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 12 vuotta täyttäneille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille.

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. 

Yhdysluokilla maskisuositus koskee 6.-luokkalaisia. Alemmilla luokilla olevat voivat myös niin halutessaan käyttää maskia.

  1. luokkaa alemmilla luokkatasoilla olevia 12-vuotiaita maskisuositus ei täten koske, mutta halutessaan he voivat käyttää maskia.

Maskisuositus astuu voimaan heti tai niin pian, kuin koululla on tarjota maskit oppilaille. Oppilaita myös opastetaan koululla oikeaoppiseen maskin käyttöön. Maskin käyttö on oppilaille vapaaehtoista.

”Kasvomaski on vain yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Sen lisäksi on ensisijaisen tärkeää noudattaa turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Oireisena ei tule mennä töihin tai kouluun, vaan tulee välttää sosiaalisia kontakteja ja hakeutua välittömästi koronatestiin”, muistuttaa THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THL har uppdaterat sin rekommendation för medborgare om att använda munskydd. Användning av munskydd rekommenderas nu för personer över 12 år. Bakgrunden till detta är Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation om att de som har fyllt 12 år bör följa maskrekommendationerna för vuxna https://thl.fi/fi/-/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille.

I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller maskrekommendationen grundskolor från sjätte klassen. I grundskolan genomförs maskrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  

I sammansatta klasser gäller maskrekommendationen eleverna i årskurs 6. Eleverna i de lägre klasserna kan också använda mask om de vill.

Maskrekommendationen gäller således inte elever som fyllt 12 år i lägre årskurser än årskurs 6 men, men de kan använda mask om de vill.

Maskrekommendationen träder i kraft genast eller så snart skolan kan erbjuda masker för elever. Eleverna instrueras också i skolan om hur man på rätt sätt använder mask. Det är frivilligt för eleverna att använda mask.

”Att använda munskydd är bara ett sätt att förebygga spridningen av coronaviruset. Därtill är det av största vikt att man håller säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, tvättar händerna, hostar i ärmen eller i en engångsnäsduk, samt att man undviker att röra vid ansiktet Om man har symtom ska man inte gå till jobbet eller skolan, utan undvika sociala kontakter och omedelbart söka sig till coronatest”, påminner överläkare Emmi Sarvikivi vid THL.

Tervetuloa Lohjan kaupungin Peda.net-sivuille - Välkommen till Lojo stads Peda.net-sidor

Lohjan kaupungin ilmakuva.

Tällä sivulla julkaistaan Lohjan kaupungin opetusta ja varhaiskasvatusta koskevia tiedotteita. Lukuvuoden 2019-2020 kevään koronatiedotus koulujen ja päiväkotien osalta on siirretty arkistoon.

Kaupungin koronatiedotussivu on osoitteessa
https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/ 

Tiedotteita päivitetään tarvittaessa jälleen elokuussa. Voimassaoleva ohjeistus löytyy sivun yläosasta.

26.10. Tiedote: KASVOMASKISUOSITUS PERUSOPETUKSESSA

Suosittelemme huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan perusopetuksen sisätiloissa. Suositus koskee kouluilla pidettäviä keskustelutilaisuuksia, palavereja, vanhempainiltoja sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulujen järjestämissä tilaisuuksissa tarjoamme kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Suosittelemme, että lasten mahdolliset haku- ja tuontitilanteet aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Lasten haku- ja tuontia koskeviin tilanteisiin koulu ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.

Tiedote näkyy huoltajille myös Wilmassa kohdassa tiedotteet.

Kasvomaskisuositus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 21.10.2020

Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia asioidessaan päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa ja keskusteluissa/ palavereissa/ vanhempainilloissa. Päiväkodin järjestämissä palavereissa/ vanhempainilloissa päiväkoti tarjoaa kertakäyttöisen kasvomaskin. Lisäksi huoltajien tulee huolehtia käsihygieniasta ja välttää kulkemista tilojen läpi. Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat huolehtivat niistä itse.
Salasananvaihtotyökalun käyttöönottolinkki. Avautuu toiseen välilehteen.
Salasanan vaihtosivu, kuva ohjaa sivulle jossa voit vaihtaa salasanasi, jos olet ottanut salasananvaihtotyökalun käyttöön. Linkki aukeaa uuteen välilehteen.
Unohtuneen salasanan uusimisen linkkikuvake, voit vaihtaa salasanasi mikäli olet ottanut salasananvaihtotyökalun käyttöön. Sivu avautuu uuteen välilehteen.
Kuvaa klikkaamalla pääset salasanatyökalun ohjesivuille.

Ohje lasten koronatestaukseen/ Anvisning för coronatest på BARN 25.8.2020

Lapsi testataan, kun:

-hänellä on uusi, koronaan sopiva oire. Pelkkää kirkasta nuhaa hyväkuntoisella ilman muuta flunssaoiretta voi seurata.

-hän on altistunut tai epäillään altistuneen koronalle ja hänellä on jokin lieväkin oire

Lasta ei tarvitse testata, jos:

-hänellä on aivan samat oireet kuin perheenjäsenellä, joka on juuri testattu (negatiivinen)

-jos kaikki perheenjäsenet ovat sairaana samanaikaisesti, testataan viimeiseksi sairastunut, kaikkia ei tarvitse testata

-hän ehtii selkeästi tervehtyä ennen testaamista

Palaaminen päivähoitoon / koulun alaluokille:

-oireeton lapsi voi palata päivähoitoon/kouluun, jos hän on terve (yksi kokonaan oireeton päivä), vaikka testitulos ei olisi valmistunut

-poikkeus: ei koske koronalle altistunutta


HUOM! Ohje koskee vain lapsia. Selkeää ikärajaa ei ole, noin alakoulu/yläkoulu-ikä rajana.

Toistaiseksi aikuiset odottavat testivastausta kotona, vaikka olisivat oireettomia.

Tanja Nummila

Avosairaanhoidon ylilääkäri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barnet ska testas när:

-barnet har ett nytt symtom som passar in på corona. Om barnet bara har klar snuva och är i gott skick utan andra symtom på förkylning kan man följa upp läget.

-barnet har blivit utsatt eller misstänks ha blivit utsatt för corona och har symtom, om än lindriga

 

Barnet behöver inte testas om:

-barnet har exakt samma symtom som en familjemedlem som just har testats (negativ)

-alla familjemedlemmar är sjuka samtidigt, ska den som insjuknat sist testas, alla behöver inte testas

-om barnet visar klara tecken på tillfriskande före testet

 

Återvändning till dagvården/skolans lägre klasser:

-ett barn utan symtom kan återvända till dagvården/skolan om barnet är friskt (en hel dag utan symtom) även om testresultatet inte är färdigt.

undantag: gäller inte ett barn som blivit utsatt för corona.

 

OBS! Anvisningen gäller bara barn. Någon klar åldersgräns finns inte, anvisningen gäller främst barn i lågstadie-/högstadieåldern. 

 

Till vidare väntar de vuxna på testresultatet hemma även om de inte har symtom.

 

 

Tanja Nummila

Överläkare för den öppna sjukvården

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä