Uskalla tietää, uskalla toivoa, uskalla elää! - Yli vuosisata lohjalaisten nuorten parhaaksi.

Kalenteri

Tiedote 23.3.2018

Kaksi Lohjan Yhteislyseon lukion tulevaisuutta koskevaa asiaa tulossa valtuuston päätettäväksi

Huhtikuussa kaupunginvaltuustolle tulee valittavaksi Yhteislyseon lukion väistötilojen toimittaja. Toukokuussa päätetään siitä, missä tiloissa lukio jatkaa väistötilojen jälkeen. Vaihtoehtoina ovat paluu perusteellisesti korjattuun rakennukseen tai siirtyminen varta vasten rakennettaviin uusiin tiloihin.

Väistötilojen toimittajan valinta Lukiossa 2017 tehdyissä laajoissa sisäilmatutkimuksissa rakennuksen kunto osoittautui oletettua heikommaksi, joten korjaustarpeet ovat mittavia. Tästä syystä sekä ympäristöterveysviranomainen että kaupungin sisäilmatyöryhmä edellyttävät väistötiloihin siirtymistä heti, kun se teknisesti on mahdollista. Väistötilat vuokrataan kolmeksi vuodeksi, ja vuokra-aikaa voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella vuodella. Väistötilojen toimittajia kartoitettaessa ilmeni, että vain muutama yhtiö kykenee toimittamaan riittävän suuret väistötilat kohtuullisen nopeasti. Tilaelementtitoimittajien ruuhkautuneen tilauskannan takia väistötiloihin ei kuitenkaan pystytä siirtymään heti syyslukukauden alussa, Lohjan kaupungin kehittämisjohtaja Eero Soinio valottaa tilanteen haastavuutta.

Tammikuussa tarjouskilpailuun ilmoittautui mukaan kolme toimijaa, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Urakkatarjouspyyntö lähetettiin vakavaraiseksi todetuille Elementit-E Oy:lle ja Parmaco Oy:lle, jotka jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä. Kaupunginhallitus esittää, että väistötilojen toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen tehnyt E-Elementit Oy. Vertailuperusteina toimi hinnan lisäksi tilaohjelman toteutuminen.

Valtuusto tekee päätöksen 18.4. pidettävässä kokouksessaan. Lukion pysyvistä tiloista päättäminen Valtuuston pohdittavaksi tulee myös se, korjataanko nykyinen lukiorakennus vai rakennetaanko kokonaan uudet tilat. Molempien ratkaisujen elinkaarikustannukset 20 vuodelle ovat samankaltaiset, eli hieman yli 20 miljoonaa euroa. Molemmissa vaihtoehdoissa on kuitenkin omat etunsa ja riskinsä, kertoo Soinio.

Nykyisen rakennuksen korjaamista lukion käyttöön puoltavat sen asema suomalaisessa arkkitehtuurissa ja väljät tilat. Rakennus pystytään korjaamaan, mutta se vaatii laajoja purkutöitä ja uudelleen rakentamista. Korjauskulut kohoavat vähintään 11 miljoonaan euroon. Korjaamisessakin on omat riskinsä. Sisäilmakorjaukset ovat haastavia, ja joskus sisäilmaongelmille altistuneet henkilöt eivät voi palata edes onnistuneesti peruskorjattuun rakennukseen. Lisäksi kustannuslaskelma perustuu osittain olettamuksiin, jotka saavat vahvistuksen vasta korjauksen edetessä.

Uusien tilojen rakentamista puoltavat tilojen turvallisuus ja terveellisyys. Tiloista saataisiin myös muunneltavat ja nykyisiä opetusmenetelmiä tukevat. Rakennuksen sijoittuminen esimerkiksi ammattikoulun, Laurentiustalon tai Tennarin yhteyteen mahdollistaisi uudenlaista kampusajattelua ja yhteistyötä. Myös rahoitukseen on useita vaihtoehtoja, kuten kiinteistöleasing sekä vuokra- tai elinkaarimalli. Uudisrakennusvaihtoehtoonkin liittyy epävarmuustekijöitä. Sijoituspaikan valinta ja kaavamuutos vievät aikaa. Rakennuskustannukset nousevat, jos vaaditaan korkeatasoista arkkitehtuuria ja monimutkaisia tilaratkaisuja. Laaja rakennusurakka ottaa aikansa, joten lisälaskua voi aiheuttaa myös väistötilojen optiovuosien käyttäminen.

Se, kumpaan ratkaisuun päädytään, on valtuuston käsissä 16.5. Lukioasian tarkka selvitys on Lohjan palvelutuotantolautakunnan 28.3. esityslistalla, joka löytyy osoitteesta http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=219030

Lisätietoja: Eero Soinio, kehitysjohtaja, elinvoima, p. 050 313 0701, eero.soinio@lohja.fi