Vanhempaininfo

Vanhempaininfot lukuvuonna 2018-2019

18-ryhmien vanhempainilta, juhlasali (Karstuntie 6)
ti 21.8.2018 klo 18.00 -

17, 16- ja 15N -ryhmien vanhempainilta, juhlasali(Karstuntie 6)
ti 13.11.2018 klo 18.00

-18-ryhmien vanhempainilta,ruokasali (Rantapuisto 39)
ti 12.2.2019 klo 18.00 -

Poissaoloista

Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä jokaisella hänelle kuuluvalla työjärjestyksen mukaisella oppitunnilla sekä koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

Kurssisuoritus keskeytyy neljän poissaolokerran jälkeen ellei erikseen hyväksytyistä syistä toisin menetellä.

Opiskelijan poissaolot merkitään tuntikohtaisesti Wilmaan, josta alle 18-vuotiaan huoltajan velvollisuutena on lapsensa osalta niitä seurata ja suorittaa sinne merkittyjen poissaolojen kuittaus

Hyväksyttävän poissaolon syynä on todisteellinen sairaus tai muu luvallinen asia.

Opettaja voi halutessaan pyytää opiskelijalta erityistä poissaoloselvitystä.

Opiskelijan kurssisuoritus voidaan jättää arvioimatta, mikäli arvioinnin edellytykset eivät täyty.

Koululla on oikeus antaa opiskelijalle hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta. Satunnaisen vapautuksen opetuksesta voi pätevästä syystä myöntää aineenopettaja. Ryhmänohjaaja voi antaa luvan enintään viikon poissaoloon koulusta. (lomakkeen voit tulostaa täältä)

Yli viikon kestävät vapautukset koulunkäynistä on hyvissä ajoissa anottava lukion rehtorilta.

Vapautusta koulunkäynnistä esim. lomamatkaa varten ei myönnetä koeviikkojen ajaksi.

KOEJAKSON POISSAOLOISTA

Ilmoitus koepäivien poissaoloista tehdään Wilma-palvelimen välityksellä.

Lähetä Wilma-viesti kurssin opettajalle viimeistään koepäivän aamuna (jos koe alkaa 8:00, viimeistään klo 9:30, jos koe alkaa 9:00, viimeistään klo 10:00).