Huoltajille

TUPAKKALAKI JA KOULU

Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulussa ja koulualueella.
Tupakkalaki13.8.1976/693
(otteita 1.10.2010 voimaan tulleesta laista)

10 § (20.8.2010/698) Tupakkatuotetta ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle.

12 § (20.8.2010/698) Tupakointi on kielletty:

2) perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

13 § (20.8.2010/698) Edellä 12 §:n 1 momentin 3―6 kohdassa tarkoitetun sisätilan ja yleisen kulkuneuvon haltija ja yleisen tilaisuuden järjestäjä voi kuitenkin sallia tupakoinnin tähän tarkoitukseen varatussa huoneessa tai asianomaisen huoneiston tai tilan osassa siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan niihin tiloihin, joissa tupakointi on kielletty. Tupakointia varten ei voida kuitenkaan järjestää erillistä huonetta tai muuta tilaa sellaisen sisätilan yhteyteen, joka on pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä.

Vanhempaininfot lukuvuonna 2021-2022

21-ryhmien vanhempaininfo
torstaina 28.8.2021 klo 18.00 - 19.00 etänä osoitteessa vanhempaininfo.lyll.fi

20-, 19- ja 18N -ryhmien vanhempaininfo
tiistaina 16.11.2021 klo 18.00-, toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin.

Avoimet ovet PK:n oppilaille PK9:n jatko-opintoilta
tiistaina 15.2.202218:00 - 20:00, toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin.

21-ryhmien vanhempaininfo
torstaina 17.2.2022 klo 18.00 - 19.30, toteutustapa ilmoitetaan myöhemmin.

Poissaoloista

Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä jokaisella hänelle kuuluvalla työjärjestyksen mukaisella oppitunnilla sekä koulun yhteisissä tilaisuuksissa.

Kurssisuoritus keskeytyy poissaolorajan ylittyessä ellei erikseen hyväksytyistä syistä toisin menetellä.

Opiskelijan poissaolot merkitään tuntikohtaisesti Wilmaan, josta alle 18-vuotiaan huoltajan velvollisuutena on lapsensa osalta niitä seurata ja suorittaa sinne merkittyjen poissaolojen kuittaus

Hyväksyttävän poissaolon syynä on todisteellinen sairaus tai muu luvallinen asia.

Opettaja voi halutessaan pyytää opiskelijalta erityistä poissaoloselvitystä.

Opiskelijan opintosuoritus voidaan jättää arvioimatta, mikäli arvioinnin edellytykset eivät täyty.

Koululla on oikeus antaa opiskelijalle hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta. Satunnaisen vapautuksen opetuksesta voi pätevästä syystä myöntää aineenopettaja. Ryhmänohjaaja voi antaa luvan enintään viikon poissaoloon koulusta. (lomakkeen voit tulostaa täältä)

Yli viikon kestävät vapautukset koulunkäynistä on hyvissä ajoissa anottava lukion rehtorilta.

Vapautusta koulunkäynnistä esim. lomamatkaa varten ei myönnetä koeviikkojen ajaksi.

KOEJAKSON POISSAOLOISTA

Ilmoitus koepäivien poissaoloista tehdään Wilma-palvelimen välityksellä.

Lähetä Wilma-viesti kurssin opettajalle viimeistään koepäivän aamuna (jos koe alkaa 8:00, viimeistään klo 9:30, jos koe alkaa 9:00, viimeistään klo 10:00).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä