ÄI14 Luova kirjoittaminen

Luova kirjoittaminen (ÄI14)

Tutustutaan proosan ja lyriikan kirjoittamisen perusteisiin sekä tekstilajeihin ja
kehitetään omaa kaunokirjallista ilmaisua.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää ja monipuolistaa kaunokirjallista ilmaisuaan
 • ymmärtää erilaisten fiktiivisten tekstien ja asiatekstin eroja
 • oppii soveltamaan opittuja tietoja omaan kirjoittamiseensa.

Keskeiset sisällöt

 • erityyppisten ja -tyylisten kaunokirjallisten tekstien tulkintaa ja
  tyyliharjoituksia
 • proosan ja lyriikan erilaiset kerrontamuodot ja tekstilajit
 • opiskelijoiden tekstien analysointia ja palautteen antamista
 • omien tekstien muokkaamista ja kirjoittamista
 • omien kuvitteellisiin teksteihin liittyvien suunnitelmien toteuttamista
 • omien kirjallisten haaveiden toteuttamista

Laaja-alaiset osaamisalueet

 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • monitieteinen ja luova osaaminen
 • vuorovaikutusosaaminen
 • hyvinvointiosaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen


Opintojakson arviointi suoritusmerkintä (S)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä