ÄI13 Elokuva/Media

Elokuva/Media (ÄI13)

Opiskelija saa yleiskuvan elokuvan historiasta, elokuvan lajeista, keinoista ja
ilmaisutavoista. Kurssilla lähestytään elokuvaa osana mediaviestintää, ja
pääpaino on elokuvan ja elokuvakerronnan monimuotoisuudessa
klassikkoelokuvista Youtube-videoihin. Lisäksi käytetään tvt:tä mediaaiheisiin.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää medialukutaitojaan ja elokuvakerronnan tulkintataitojaan
 • lisää tietämystään elokuvahistoriasta, elokuvan vaikutuskeinoista ja genreistä
 • pystyy osallistumaan elokuviin liittyviin vuorovaikutustilanteisiin niin
  tuottajana kuin vastaanottajana niin lähi- kuin etäyleisöllekin (internet)
 • osaa suhtautua mediaan ja sen vaikutuskeinoihin kriittisesti
 • parantaa teknologiaosaamistaan
 • oppii arvostamaan elokuvaa taidemuotona.

Keskeiset sisällöt

 • elokuvien ja tv-sarjojen estetiikkaa, vaikutus- ja ilmaisukeinoja eri
  näkökulmista
 • elokuvien analysointia ja tulkintaa monipuolisesti: klassikot, taide-elokuva,
  dokumenttielokuva, lyhytfilmit, eri lajityypit mangasta mainoselokuviin
 • tuotetaan myös itse elokuvallisia sisältöjä ja julkaistaan eri alustoilla
  (Youtube, mobiilisovellukset jne.)
 • osallistutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin niin luokassa kuin
  verkossakin kurssin aiheisiin liittyen

Laaja-alaiset osaamisalueet

 • vuorovaikutusosaaminen
 • monitieteinen ja luova osaaminen
 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen


Opintojakson arviointi: 5 – 10 tai suoritusmerkintä (S)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä