ÄI15 Julkaisun tekeminen

Julkaisun tekeminen (ÄI15)

Opiskelija perehtyy julkaisun tekemisen kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta ja
toteutuksesta markkinointiin. Opiskelijalle tulevat tutuksi median eri keinot
sekä hänen omat vahvuutensa ja kykynsä julkaisun tekemisessä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa erilaisiin tarkoituksiin tehtävien julkaisujen ominaispiirteet
 • osaa laatia mediatekstin ja tuntee juttutyyppien erot
 • tutustuu erilaisiin taitto- ja julkaisuohjelmiin

Keskeiset sisällöt

 • tutustuminen eri viestintävälineisiin, lähinnä sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja
  sähköisiin viestimiin mahdollisilla vierailuilla aluelehdessä (LänsiUusimaassa), alueradiossa, televisiossa ja/tai muussa vastaavassa kohteessa
 • koulun julkaisun tekeminen alusta loppuun saakka (suunnittelu, juttujen
  laatiminen, valokuvaus, taitto, markkinointi)

Laaja-alaiset osaamisalueet

 • yhteiskunnallinen osaaminen
 • monitieteinen ja luova osaaminen
 • vuorovaikutusosaaminen
 • hyvinvointiosaaminen
 • globaali- ja kulttuuriosaaminen

Opintojakson arviointi: suoritusmerkintä (S)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä