Terveystieto

8. luokka (2vv)

- Itsetunto, itsetuntemus
- Oppiminen
- Tunteet ja vuorovaikutus
- Ihmissuhteet
- Ristiriidat ja kiusaaminen
- Elämäntavat (ravinto, uni, liikkuminen)
- Seksuaalisuus ja sen monimuotoisuus
- Ehkäisy
- Sukupuolitaudit
- Seurusteluun liittyvät tunneasiat
- Päihteet (alkoholi, tupakkatuotteet, huumeet)
- Riippuvuus
- Mielenterveys
- Stressi
- Stressinhallintakeinot
- Kriisit ja niistä selviytyminen
- Turvallisuustaidot (liikenne ja paloturvallisuus)
- Hätäensiapu
- Tapaturmat ja niiden ensiapu
- NouHätä!-kisaan osallistuminen (yhteistyössä palokunnan kanssa)