Terveystieto

7. luokka (0,5vv)


- Terveyden määritelmä
- Hygienia
- Omasta hygieniasta huolehtiminen
- Media ja terveys
- Elämänkaari
- Murrosiän mukanaan tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset