22. Uskonto vuosiluokilla 1-2

22. Uskonto vuosiluokilla 1-2


Uskonto oppiaineena on jatkumo esiopetuksen oppimiskokonaisuudelle Kasvan ja kehityn.

22.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

  • Hyvien tapojen ja tunnetaitojen vahvistaminen
  • Elämän kunnioittaminen
  • Tilanteita kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiä ja jakaa kokemuksia käyttäen monenlaisia ilmaisun välineitä
  • Oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja vastavuoroisuuden merkitys
  • Kestävä kehitys ja tulevaisuus
  • Maahanmuuttajuus ja kansainvälistyminen
  • Sopeutuminen muuttuvaan maailmaan

22.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 1–2

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Luodaan avoin ja luottamuksellinen keskusteluilmapiiri luokassa ja perheiden kanssa. On tärkeää, että oppilaan havaintoja ja kokemuksia kuunnellaan. Työtapoina käytetään kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita. Tehdään vierailuja eri kohteisiin, joilla tuetaan monipuolista työskentelyä. Hyödynnetään opetuksessa sähköisiä oppimateriaaleja.

Islamin uskonnon lisäykset: Oppilaiden mielenkiintoa ja osallistumista herätellään pääasiassa toiminnallisin keinoin (piirtämällä ja värittämällä). Samalla oppimista autetaan visuaalisuuden ja taiteen keinoin.

22.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

Uskonnon opetuksessa huomioidaan oppilaiden tarpeet ja kulttuuritaustat. Rohkaistaan pohtimaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan. Havainnoidaan uskontoja yhdistäviä piirteitä ja näkemyksiä. Opetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista.

Islamin uskonnon lisäykset: Oppilaiden kielitaidon ja aikaisemman tiedon varhainen kehitysaste huomioidaan. Tärkeitä ja olennaisia asioita painotetaan tunnilla toiston keinoin. Oppilaan ohjeiden kuuntelua ja itsenäistä työskentelyä tuetaan.

22.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Opetuksessa annetaan tilaa oppilaan mielipiteille. Esiopetuksessa arvioidaan toimintatapoja ja menetelmiä sekä oppimisympäristöä.

Islamin uskonnon lisäykset: Arviointi muodostetaan eri tuotosten lisäksi kiinnostuksen ja kotitehtävien tekemisen pohjalta. Kirjallisen arvioinnin lisäksi arvioidaan suullista osaamista ja osallistumista.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä