13. Kuvataide vuosiluokilla 1-2

13. Kuvataide vuosiluokilla 1-2


13.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

Pohditaan yhdessä luovasti ja rakentavasti työprosessia ja tuotoksia vuorovaikutuksellisessa tilanteessa. Huomioidaan suomalaisen kulttuurin juhlat ja perinteet. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan kokemukset kansainvälisyydestä. Ohjataan huolehtimaan itsestä ja omista työvälineistä sekä arvostamaan omia töitään. Ohjataan tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja esim. materiaalit. Ohjataan kehittämään kuvan lukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan kriittisesti visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä ja mediassa.

Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan, kokeillaan ja harjoitellaan erilaisten laitteiden ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä, jotka edistävät lasten luovaa ajattelua ja kuvallista ilmaisua. Toteutetaan yhteistyössä projekteja toimimalla ryhmässä. Huomioidaan lapsilta tulevat luovat ideat, ajatukset ja näkemykset esim. kuvallisten tekotapojen ja sisältöjen valinnassa.

13.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 1–2

Kuvataiteen opetuksessa on keskeistä käsillä tekeminen, itseluominen ja elämyksellisyys.

Oppimisympäristön valinnassa pyritään vaihtelevuuteen. Tavoitteena on työskennellä oman tutun luokan lisäksi muissa oppimisympäristöissä.

  • Oppilaat osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun, työtapojen valintaan ja arviointiin.
  • Monipuolisuus ja laaja-alaisuus otetaan huomioon kaikessa oppimisessa.
  • Työtavoissa käytetään monipuolisesti yksilöllistä, pari- ja ryhmätyöskentelyä.

13.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

Oppimistilanteissa luokkaan luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri. On tärkeää, että oppilas kokee onnistumisen elämyksiä.

Suunnittelussa huomioidaan eri aistialueet.

13.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Oppilaille annettava palaute on monipuolista ja rohkaisevaa. Palautetta annetaan oppimisprosessin joka vaiheessa. Omasta edistymisestä (itsearviointi) ja muiden töistä keskustellaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä