21. Minä ja meidän yhteisömme esiopetuksessa

21. Minä ja meidän yhteisömme esiopetuksessa


Tavoitteet:

Vahvistetaan lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja toimia siinä.

Tuetaan lasten eettisen kohtaamisen, ajattelun taitojen ja tunnetaitojen kehittymistä.

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Ohjataan lapsia havainnoimaan nykyisyyttä ja eläytymään historiallisiin tapahtumiin ja tilanteisiin.

· tutustutaan johonkin lähiympäristön historialliseen kohteeseen tai henkilöön havainnollisesti ja moniaistisesti eri ilmaisumuotoja hyödyntäen

· juhlat, juhlaperinne, kertomukset,

· perinneleikit ja -laulut

· suomalaiseen kulttuuriin kuuluvien juhlien vietto

· Kouvolan kaupungin teemapäivien huomiointi toiminnassa mahdollisuuksien mukaan

Edistetään lasten mielenkiintoa yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen toimintaan ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan.

· keskustellaan lapsia kiinnostavista lähiyhteisön ja yhteiskunnan ajankohtaisista asioista

· tutustutaan mediaan ja tuotetaan sitä leikinomaisesti

· laaditaan ja kehitetään yhdessä lapsiryhmän sääntöjä

· tutustutaan lasten oikeuksiin

· mediakasvatus

· toiminnan yhteissuunnittelu lasten kanssa

· lasten oikeuksien päivän vietto

· tutustutaan eri ammatteihin

Eettisen kasvatuksen avulla vahvistetaan lasten myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa.

Ohjataan lapsia tunnistamaan omia tunteitaan sekä toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti.

Ohjataan lapsia ratkaisemaan keskinäisiä ristiriitojaan rakentavasti.

· eettinen kasvatus liitetään arkeen ja käytännön tilanteisiin, joihin liittyy eettisiä valintoja ja tunteita

· keskustellaan lasten kanssa ja pohditaan ystävyydettä, toisen kunnioittamista, erilaisuutta, ilon ja pelon aiheita, oikean ja väärän erottamista sekä tyttönä ja poikana olemiseen liittyviä käsityksiä

· tunnetaitojen opettaminen

Katsomuskasvatuksen avulla autetaan lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia katsomuksellisia perinteitä, tapoja ja käsityksiä.

Rohkaistaan lapsia pohtimaan elämänkysymyksiä yhdessä toisten lasten kanssa.

Annetaan lapsille mahdollisuus tulla kuulluksi katsomuksellisissa elämänkysymyksissä.

Vahvistetaan lasten valmiuksia ymmärtää uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä sanoja ja käsitteitä.

· tutustutaan lapsiryhmässä olevien lasten uskontoihin ja katsomuksiin sekä niihin liittyviin tapoihin ja perinteisiin

· uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla

· katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä.

· annetaan tilaa lasten kysymyksille ja pohdinnoille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä