27. Kasvan ja kehityn esiopetuksessa

27. Kasvan ja kehityn esiopetuksessa

I

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Lapset saavat monipuolisia liikuntakokemuksia, kokevat liikkumisen iloa ja alkavat ymmärtää liikkumisen yhteyden terveyteen ja hyvinvointiin.

Lasten motoriset taidot kehittyvät.

Lasten kehonhallinta ja taito hahmottaa omaa kehoaan vahvistuu.

Jokainen lapsi saa mahdollisuuksia osallistua ja onnistua.

· perusliikuntamuotojen,

· motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) ja hienomotoristen taitojen harjoittelu

· ohjattu liikkuminen ja mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen sekä sisällä että ulkona

· päivittäinen liikkuminen arjen tilanteissa ja paikallaan olemisen vähentäminen

· Liikkuva lapsuus

Lapset kanssa tutustutaan terveelliseen ruokaan ja sen merkitykseen hyvinvoinnille.

Lapsia ohjataan kohtuulliseen kuluttamiseen.

· suomalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin tutustuminen, jonka lisäksi tutustutaan johonkin muuhun ruoka- ja tapakulttuuriin kotien asiantuntemusta hyödyntäen

· tutkitaan lasten kanssa yhdessä lapsiin kohdistuvia mainoksia

· kuluttajakasvatus

· päivittäinen, yhdessä nautittu, terveellinen, monipuolinen ja ohjattu esiopetusruokailu

· noudatetaan Ruokahetki ravitsemuskäsikirjaa

· lapsille ei tarjota makeisia eikä suolaisia naposteltavia ja janojuomana on vesi

· lasten kanssa pohditaan kohtuullista ja vastuullista kuluttamista

· mediakasvatus

Lapsia ohjataan ymmärtämään liikkumisen, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille ja terveydelle.

Lasten sosiaaliset taidot kehittyvät.

· yhteiset pohdinnat terveydestä ja lasten mahdollisuuksista vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa

· toisen huomioonottamisen, tunteiden tunnistamista ja niiden hallintaa harjoitellaan arjen tilanteissa aikuisen tuella

· mahdollisuus rentoutumiseen tai lepoon sekä liikkumiseen esiopetuspäivän aikana

· lapsen oman mielen ja kehon viestien tunnistamista ja ymmärtämistä

· tunnetaitojen opettaminen

Lapset saavat tietoa oikeudestaan turvalliseen elämään, arvostavaan kohteluun ja koskemattomuuteen.

Tuetaan lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hankkia apua sekä toimia turvallisesti arjen tilanteissa.

· lapsia rohkaistaan hakemaan apua ongelmatilanteissa sekä kiusaamista havaitessaan ja kohdatessaan.

· lasta kannustetaan kertomaan huolistaan

· lähiliikenteessä liikkumisen sääntöjen harjoittelu

· turvakasvatus

· liikennekasvatus

· mediakasvatus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä