24. Tutkin ja toimin ympäristössäni esiopetuksessa

24. Tutkin ja toimin ympäristössäni esiopetuksessaTAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Lapset saavat oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun kehittyessä.

Vahvistetaan pohjaa lasten matemaattisen ajattelun kehittymille ja matematiikan oppimiselle.

Tuetaan lasten avaruudellisen hahmottamisen kehittymistä.

· arjessa ja lähiympäristössä esiintyvät matemaattiset ilmiöt havainnollisesti ja yhdessä tehden

· lasten taitojen mukaan lukukäsite, lukusana, numeromerkit ja lukujonot

· luokittelu, vertailu ja ongelmaratkaisu

· muistia kehittävät leikit ja tehtävät

· sijainti- ja suhdekäsitteiden opettelu leikkien ja liikkuen

· rakentelu, askartelu ja muovailu

· muodot, niihin tutustuminen ja niiden nimeäminen

· mittaamisen harjoittelu

· toiminnallisuus, liikkuminen, leikki ja aistien käyttö opetuksen osana erilaisissa oppimisympäristöissä

Ympäristökasvatuksen avulla tuetaan lasten ympäristöherkkyyden ja luontosuhteen kehittymistä.

Tarjotaan lapsille luontokokemuksia ja rakennetaan pohjaa kestävälle elämäntavalle.

· retket luontoon ja lähiympäristöön

· kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin tutustuminen ja niiden tutkiminen eri aistien ja havaintovälineiden avulla

· syy-seuraussuhteiden pohdinta ja päätelmien tekeminen

· luonnonsuojeluun tutustuminen ja ympäristöstä huolehtiminen

Tutustutaan tutkivaan työtapaan ja teknologisiin ratkaisuihin.

· lapset keksivät, askartelevat ja rakentavat erilaisia rakenteita eri materiaaleja hyödyntäen

· arjen ja oppimisympäristön teknologiaan tutustuminen, laitteiden ominaisuudet ja toiminta

· pienet tutkimukset ja niihin liittyvä tiedonhankinta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä