12. Ilmaisun monet muodot esiopetuksessa

12. Ilmaisun monet muodot esiopetuksessa


Tavoite: Lapsia rohkaistaan itseilmaisuun ja taiteelliseen kokemiseen eri aistimuksia, havaintoja ja kokemuksia yhdistämällä.

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Monipuolisen ja moniaistisen musiikillisen toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin.

· laulut ja laulaminen

· tanssi ja liike

· soitto, oman musiikin luominen ja improvisointi

· eri musiikkityyleihin ja soittimiin tutustuminen

· tutustumista musiikin peruskäsitteisiin (taso, kesto, voima ja sointiväri)

· musiikin kuuntelu

· paikallisten kulttuurintuottajien tarjonnan hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan

Lapsia innostetaan tekemään käsitöitä ja käyttämään erilaisia työvälineitä ja tekniikoita hyödyntäen omaa mielikuvitustaan.

· kovien ja pehmeiden materiaalien käyttö

· erilaiset käsityötekniikat

· lapset suunnittelevat ja valmistavat yhden pidempikestoisen käsityön

· kierrätysmateriaalin hyödyntäminen

Lasten kuvallisen ajattelun ja kuvailmaisun kehittymistä tuetaan hyödyntämällä lasten kokemusmaailmaa ja kiinnostuksen kohteita.

· erilaiset kuvailmaisun tekniikat, välineet ja materiaalit

· taiteen kokeminen tekemällä ja havainnoimalla

· taiteen herättämien ajatusten ja tunteiden pohdinta, tulkinta ja sanoittaminen

· kierrätysmateriaalin hyödyntäminen

· lasten töiden arvostaminen ja niiden käyttäminen on osa oppimisympäristöä

· luontoon ja lähiympäristöön tutustuminen esim. arkkitehtuuri- ja kulttuurikohteet

Lapset saavat monipuolisia kokemuksia suullisesta ja kehollisesta ilmaisusta.

· monipuoliset ilmaisunmuodot hyödyntäen musiikkia, loruja, runoja, lastenkirjallisuutta sekä lasten mielikuvitusta ja kokemusta

· kielellä ja keholla leikkiminen ja viestiminen

· lapsiryhmän omat esitykset ja tuotokset

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä