14. Käsityö vuosiluokilla 1-2

14. Käsityö vuosiluokilla 1-2


Käsityö oppiaineena on jatkumo esiopetuksen oppimiskokonaisuuksille Ilmaisun monet muodot.

14.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

Käsityön oppimisen ydin on toiminnallisuus. Erilaisten ilmiöiden ja kokeilujen kautta koetaan onnistumisen iloa. Käsityötaitoja eteenpäin välitettäessä opitaan uutta ja opitaan arvostamaan omaa ja muiden tekemää työtä.

14.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 1–2

Oppilaan kanssa käydään kokonaisen käsityön prosessi (ideointi, kokeilu, suunnittelu, tekeminen, dokumentointi ja arviointi).

Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkejä, pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä.

Opetuksessa käytetään teknisen- ja tekstiilityön työtapoja, myös niitä yhdistellen

Materiaalinen monipuolinen käyttö, myös kierrätys- ja luonnonmateriaalit

14.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden edellytykset.

Materiaalien, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa tehdään eriytettyjä ratkaisuja.

14.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Oppilaalle annetaan myönteistä palautetta ja häntä kannustetaan koko työskentelyprosessin ajan.

Oppimisprosessin eri vaiheet dokumentoidaan.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä